Rødt propaganda: Tor Helge Rimul

Tor Helge stiller til valg for å styrke de kommunale barnehagene i kommunen og lover at Rødt står fjellstøtt i sitt forsvar for de fattige og utstøtte på Stjørdal. Tor Helge er Rødt Stjørdals andrekandidat til høstens valg!

Navn: Tor Helge Rimul

Lokallagsleder i Rødt Stjørdal og fagarbeider i barneskolen

Alder: 36

Lokallag: Stjørdal

Hvorfor stiller du til valg for Rødt? Det har aldri vært noe annet alternativ enn Rødt for meg. Der et SV ofte dilter etter et mer og mer høyreorientert AP når de kjenner duften av makt, står Rødt fjellstøtt i sitt forsvar for de fattige og utstøtte.


Hvorfor trenger Stjørdal Rødt? Fordi forskjellene øker også her, som andre steder. I tillegg ser vi at skoler og barnehager konstant er underfinansierte, og må gå på sparebluss. Folk i helse og omsorg har et enormt arbeidspress som ofte fører til sykdom og uførhet. Vi skal fortsette å løfte disse sakene.


Hva er sosialisme for deg? At vi løser de store samfunnsoppgavene i fellesskap. Og at vi setter mennesker og miljø foran profitt.


Hva er din store kjepphest? Å styrke de kommunale barnehagene i kommunen. Med dagens politikk opplever de en konstant trussel om nedleggelse, på grunn av urettferdig vilkår sammenlignet med de private barnehagene.

Med dagens politikk opplever barnehagene en konstant trussel om nedleggelse, på grunn av urettferdig vilkår sammenlignet med de private barnehagene.


Hvilke sak(er) er de viktigste for deg? Arbeidsliv, oppvekst, helse og omsorg. Å melde Norge ut av NATO og EØS, samt avskaffe kapitalismen.


Hvis du ble ordfører i morra, hva er det første du ville gjort med det digre ordførerkjedet rundt nakken? Kutta i min og andre folkevalgtes lønn og økt budsjettet til sommeraktiviteter for folk med funksjonsnedsettelse i kommunen. Selve ordførerkjedet ville jeg lagt ut for salg på finn.no


Hva er din beste egenskap? Jeg håper det er rettferdighetssansen.