Rødt propaganda: Espen Myhr Grandalsmo

Espen stiller til gjenvalg som Rødt Stjørdals 1.kandidat. Espen vil styrke de kommunale barnehagene og sørge for økt grunnbemanning i de etatene med de tyngste løftene. Det første han ville gjort som ordfører er å senke egen lønn betraktelig.

Navn: Espen Myhr Grandalsmo

Alder: 35

Gjør til daglig: 1.kandidat for Rødt Stjørdal og Fagansvarlig for internkontroll Elektro hos St.Olavs Hospital (16 år som elektriker før det)

Lokallag: Stjørdal

Hvorfor stiller du til valg for Rødt? Jeg stiller til (gjen)valg for Rødt fordi jeg dag etter dag ser hvor urettferdig borgerlig politikk slår ut. Det går utover grupper i kommunen som ikke har ressurser til å stå opp for seg selv. Det går ut over ansatte som sliter med trange budsjetter. Rødt er og skal være et korrektiv til denne usosiale politikken. Der vil jeg bidra.

Vi setter fokus på de sakene andre tar for gitt i systemet. Der andre aksepterer rammene systemet gir, utfordrer vi de rammene.

Hvorfor trenger Stjørdal Rødt? Fordi kommunen mangler et korrektiv til venstre dersom vi uteblir. Vi setter fokus på de sakene andre tar for gitt i systemet. Der andre aksepterer rammene systemet gir, utfordrer vi de rammene.

Hva er sosialisme for deg? At alle har samme muligheter uansett hvilken familie de er født inn i.

Hva er din store kjepphest? Vanskelig å plukke ut én enkelt sak, i mengden av urettferdighet

Hvilke sak(er) er de viktigste for deg? Styrke de kommunale barnehagene, sørge for økt grunnbemanning i de etatene med de tyngste løftene.

Hvis du ble ordfører i morra, hva er det første du ville gjort med ordførerkjedet rundt nakken? Sørget for at lønnsnivået for politikerne senkes betraktelig.

Hva er din beste egenskap? Har en meget god hukommelse, noe som egner seg fint når man skal arrestere politikere som snur kappa etter vinden ;-)