Siste nytt

Utlysning av sekretærstilling

Rødt Stavanger søker en sekretær i 50% stilling. Sekretæren har ansvar for å følge opp lokallaget i Stavanger og Rødt sine folkevalgte i Stavanger kommunestyre.

Utlysning av masterstipend

Vi lyser ut 1 stipend til masterstudenter 2021-2022

Flertallets budsjett 2021 - 2024

Her kan du lese flertallets budsjett for 2021 - 2024

Kontakt oss

Leder

AKS

Anna Kvinnesland Skrunes

93040776

annaskrunes@gmail.com

Adresse

Postboks 690, Stavanger Besøksadresse: Løkkeveien 52, 4008 Stavanger

Lokallag