Nyhetsarkiv2022

Utlysning av sekretærstilling

Rødt Stavanger søker en sekretær i 50% stilling. Sekretæren har ansvar for å følge opp lokallaget i Stavanger og Rødt sine folkevalgte i Stavanger kommunestyre.

2021

Utlysning av masterstipend

Vi lyser ut 1 stipend til masterstudenter 2021-2022

2020

Flertallets budsjett 2021 - 2024

Her kan du lese flertallets budsjett for 2021 - 2024

2019

Rødt søker valgkampssekretær

Rødt Stavanger søker en valgkampssekretær i 100% stilling fra 15. juli til 15. september.