Nyhetsarkiv2021

Stortingskandidatane

Stortingskandidatane

Raudt Sogn og Fjordane sine stortingskandidatar kjem frå heile fylket med folk frå både Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Lista viser stor breidde, både når det gjeld kjønn, geografi, arbeidserfaring og politiske interesser.