Rødts syn på krigen i Syria

Rødt er tydelige på at Assad-regimet er et diktatur som vi ikke støtter, og at protestene for demokrati i kjølvannet av den arabiske våren var rettferdige, skriver Marianne Gulli og Bjørnar Moxnes i avisa Klassekampen.

KRISGJHERJET: Store ødeleggelser etter mange års krig. Her fra Azaz i 2012. Foto: Christiaan Triebert/CC.Partileder Bjørnar Moxnes og internasjonalt ansvarlig Marianne Gulli skrev denne uka et innlegg om Rødts syn på krigen i Syria:

Krigen i Syria

Etter et debattmøte i regi av et Rødt-lokallag i Trondheim, har vi fått noen spørsmål om Rødts syn på krigen i Syria. Vi kan først opplyse om at Kari Jaquesson, en av innlederne, ikke representerer Rødt. Rødt er tydelige på at Assad-regimet er et diktatur som vi ikke støtter, og at protestene for demokrati i kjølvannet av den arabiske våren var rettferdige. Dette er slått fast i flere uttalelser fra Rødts landsstyre de siste årene.

Samtidig er vi tydelige i vår fordømmelse av utenlandsk støtte til krigføring i Syria. For selv om Syria er et diktatur, så er det ikke dette som har holdt den ødeleggende krigen i gang så lenge. Det som driver krigen er den geopolitiske kampen om kontroll over Syrias territorium. Krigen har tatt stadig mer form av en intervensjonskrig, der væpnede jihadistiske grupper, støttet av USA, Tyrkia, Qatar og Saudi-Arabia, kjemper mot landets regjering, som støttes av Iran, den libanesiske Hizbollah-militsen og Russland. Det er denne maktkampen som har gitt partene i krigen tilgang til nok våpen, og som har blokkert en forhandlingsløsning.

Nå er det utenlandske makter som sitter med nøkkelen til å få i stand en forhandlingsløsning som kan gjøre slutt på krigen. Norges bidrag, med opptrening av væpnede militser og støtte til sanksjonene som rammer Syrias sivilbefolkning, er mildt sagt lite konstruktive. Regjeringas politikk, støttet av et bredt stortingsflertall, blir direkte tragikomisk når de nekter å opplyse om hvilke militsgrupper Norge har trent, «av hensyn til norske soldater og militsgruppenes sikkerhet» – på tross av at militsgrupper står fram i Klassekampen og skryter av et treningsprogram som for lengst er avsluttet for de norske soldatenes del.

Rødt jobber mot enhver norsk innblanding i krigen i Syria. Vi har stilt forslag på Stortinget om at eksport av våpen til land som deltar i krigen, inkludert Tyrkia, må opphøre. Vi mener at Norge må motarbeide sanksjonsregimet som ødelegger livene for vanlige syrere. Vår politikk har vært og er å gå mot utenlandske forsøk på væpnet regimeskifte i Syria, samtidig som vi fordømmer den grove voldsbruken fra regimets side.

Er det én ting Storting og regjering burde ha lært av Irak, Afghanistan og Libya, så er det at vestlig militær innblanding gjør vondt verre. Den lærdommen sitter imidlertid svært langt inne hos de fleste andre partiene.

Publisert i Klassekampen 21. juni 2018.

Les mer om hva Rødt mener