Mindreårige flyktninger og asylsøkere

Mindreårige flyktninger og asylsøkere må sikres særskilt god oppfølging og omsorg.

Mindreårige flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge på egenhånd må bli spesielt ivaretatt. Barnevernet bør ha ansvar for enslige asylsøkerbarn, også de som er over 15 år.

Den utvidede bruken av midlertidige tillatelser, som innebærer at ungdom må reise ved fylte 18 år, må avvikles. 

Denne praksisen ovenfor sårbare barn fører til psykisk stress, håpløshet, selvmordsforsøk og et stort antall forsvinninger. Norge må ta ansvar for disse barna, og vise at barns rettigheter betyr mer enn såkalte innvandringsregulerende hensyn.