Arbeidsinnvandring

Rødt arbeider for at alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår.

Foto: Martin Walther.

EUs frie flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker over grensene, som Norge er underlagt gjennom EØS-avtalen, har ført til en økt arbeidsinnvandring til Norge. Rødt ønsker alle som vil jobbe i Norge velkommen, men det må skje med norske lønns- og arbeidsvilkår.

Norge er avhengig av arbeidskraft utenfra. Men den stadig voksende bemanningsbransjen og useriøse firmaer utnytter tilfanget av arbeidskraft til å dumpe lønns- og arbeidsvilkår i mange bransjer. EØS-avtalen gjør arbeidet med å motvirke sosial dumping vanskelig, fordi det regner mange av tiltakene mot det som «konkurransevridende» og dermed i strid med den frie etableringsretten.