Landsmøte 2023

Rødts landsmøte ble avholdt fra fredag 21. april til søndag 23. april 2023 i Stavanger.

Rødts landsmøte søndag

APPLAUS: Silje K Kjosbakken, Marie Sneve Martinussen, Bjørnar Moxnes og Benedikte Pryneid Hansen følger med på landsmøtet. Foto: Ihne Pedersen

Informasjon til presse finnes her

Møtedokumenter sendt ut i forkant:

Saksliste

  1. Konstituering
  2. Beretning
  3. Regnskap
  4. Vedtekter
  5. Handlingsplan
  6. Retningslinjer for budsjett
  7. Uttalelser
  8. Valg av ledelse og revisorer

Innkallinger til landsmøtet

Opprettholdte forslag med innstillinger fra komiteene

Komiteens innstilling på forslag til vedtektene til landsmøtet 2023

Versjon 2: Uten avviste forslag som ikke er opprettholdt

Komiteens innstilling på forslag til handlingsplanen på landsmøtet 2023

Versjon 2: Uten avviste forslag som ikke er opprettholdt

Forslag til økonomiske retningslinjer for perioden 2023 – 25

Med innstilling på innkomne forslag. Versjon 2: Uten avviste forslag som ikke er opprettholdt

Komiteens innstilling til uttalelser på landsmøte 2023

Versjon 2: Uten avviste forslag som ikke er opprettholdt

Komiteens innstilling til internasjonale uttalelser på landsmøtet 2023

Versjon 2: Uten avviste forslag som ikke er opprettholdt

Grunnlagsdokumenter

Konstituering

Til behandling på Rødts landsmøte 2023

Forslag til nye vedtekter

Grunnlagsdokument for vedtektsbehandling på landsmøte 2023

Forslag til handlingsplan for 2023-25

Til behandling på landsmøtet 2023

Valkomiteens innstilling til landsmøte 2023

Valkomiteens innstilling til ny ledelse og internrevisorer i Rødt før landsmøtet i 2023

Landsstyrets beretning for perioden 2021-2023

Til behandling på landsmøtet 2023

Regnskap 2021

Til behandling på landsmøtet 2023

Regnskap 2022

Til behandling på Rødts landsmøte 2023

Stortingsgruppas regnskap 2021-22

Til behandling på landsmøtet 2023

Delegatfordeling:

Delegatfordeling landsmøte 2023

Delegatgrunnlag og fordeling av delegater til Rødts landsmøte 2023

Reiseoppgjørskjema for Landsmøtet 2023

til bruk for landsmøtedelegater eller observatører

Spørsmål? Ta kontakt:

Jokke Fjeldstad

Jokke Fjeldstad

Organisasjonssekretær

22989052

jokke@raudt.no