Hvorfor ut av NATO?

Rødt vil melde Norge ut av NATO, fordi NATO gjør Norge mer utsatt for angrep og verden mer utrygg. Rødt ønsker heller at Norge søker mot et forsvarssamarbeid med våre nordiske naboland. Rødt vil også hindre norsk deltagelse i og økonomisk støtte til angrepskriger.

NATO: Tidligere statsminister Jens Stoltenberg er generalsekretær i NATO. Foto: NATO/CC.

NATO-motstanden har vært viktig for venstresida helt fra alliansens opprettelse. Da som nå handlet det om motstand mot en farlig blokkpolitikk, våpenkappløp, militarisering, og den nære tilknytningen til USA.

Med 90-tallets «nye NATO», kom også nye utfordringer og kampsaker. Med den nye doktrinen ga de seg selv rett til å drive offensiv krigføring utenfor eget territorium. Dette ble innviet med krigen mot Jugoslavia i 1999.

NATO står for en opprustning som går på bekostning av eget forsvar. Kravet om at 2 % av BNP skal gå til militæret vil føre til økt opprustning.

NATO forbeholder seg retten til å ha atomvåpen så lenge de finnes, uten å problematisere at alliansen har flere atomvåpen enn noen andre.

De siste 20 årene har Norge vært tettere knyttet til NATO enn til FN. I 2018 deltok 40 norske soldater i FNs fredsbevarende operasjoner, mens 100 er på utenlandsoppdrag for NATO og 130 for den USA-ledede koalisjonen i Irak og Syria. NATO reduserer FNs sikkerhetspolitiske betydning, og svekker respekten for internasjonal lov gjennom å føre krig i strid med FN-pakten.

NATOs ekspansjon østover gjennom å innlemme tidligere sovjetstater i alliansen, bygge rakettskjold og ruste opp på grensen mot Russland, sammen med en streng sanksjonspolitikk, underminerer det historiske gode naboskapet mellom Norge og Russland. NATO-medlemskapet gjør at Norge automatisk vil bli trukket inn i en krig dersom det oppstår konflikt mellom USA og Russland i Midtøsten eller Øst-Europa

NATO på 1-2-3

  • NATO ble opprettet i 1949 som en militær forsvarsallianse.
  • I 1955 opprettet Sovjet-samveldet Warszawa-pakten som et tilsvar til NATO.
  • Blokkene bidro til militariseringen og eskalering i våpenkappløpet på 60-, 70- og 80-tallet.
  • Warszawa-pakten ble oppløst i 1991. Dermed var begrunnelsen for NATOs opprettelse borte.
  • NATO utviklet et nytt forsvarskonsept som bant annet åpnet for operasjoner utenfor egne områder. «Out of area»-strategien ble formalisert i 1999.
  • Utover 2000-tallet rekrutterte alliansen flere medlemmer fra Øst-Europa, og har i dag 29 medlemsland.
  • Siden 1999 har NATO ført/deltatt i krig i Jugoslavia (1999), Afghanistan (fra 2001), Irak (2003), Libya (2011) og Syria.

Forrige side: Hvilke utfordringer står vi overfor?

Neste side: Syriakrigen – Hva holder vi på med?