– Hele Libya-krigen er en skandale

– Den viktigste lærdommen fra den katastrofale Libya-krigen er: Aldri mer krigsnaivitet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som krever at stortingsbehandlingen må få konsekvenser for framtidige kriger.

Foto: Bernd Bricken/Wikimedia Commons.

Torsdag ble rapporten som evaluerer Norges bombing i Libya lagt fram.

– Dette var en krig på feilaktig grunnlag, med katastrofale konsekvenser. Utvalget sier norske myndigheter hadde for liten forståelse av situasjonen i Libya. Man må spørre hvordan man kan ta så lett på det å bombe et afrikansk land, inkludert tettbefolkede områder, når man ikke en gang har satt seg inn i situasjonen først på selvstendig grunnlag. Dette er naivitet med katastrofale følger. Etter mitt syn må Stortinget beklage til det libyske folk, sier partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, etter at rapporten ble publisert.

– Det er intet mindre enn en skandale at norske myndigheter ikke informerte om kriging for regimeskifte, slik rapporten sier myndighetene kjente til.

Aftenposten: Det eneste partiet som var mot krigen får ikke være med når Libya-rapport legges frem

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: André Løyning.

Vil sikre åpen og demokratisk debatt

– Det holder ikke med sjekklister og litt hyppigere redegjørelser. Vi må sette foten ned for at avgjørelser om krig tas bak lukkede dører eller per SMS. Et minimum må være åpne stortingsdebatter om norsk krigsdeltakelse, slik danskene hadde om Libya-krigen. I den videre behandlinga skal Rødt jobbe for å sikre en åpen og demokratisk debatt om norsk krigsdeltakelse i framtida, sier Moxnes.

– Vi krever at rapporten framover følges opp med full behandling med redegjørelse i Stortinget, komitébehandling og vedtak. Slik at vi får en brei politisk debatt og at dette kan få konsekvenser også for framtidige kriger.

– De rødgrønnes krig

Et samlet Storting støttet bombingen av Libya, og Rødt var det eneste partiet som gikk mot.

– Dette var de rødgrønnes krig, ingen på Stortinget sto opp og protesterte før krigen var i gang. I 2014 sa nåværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide at operasjonen på mange måter var svært godt gjennomført og «I Norge er vi med god grunn stolte av vår innsats». Vi håper å få med oss et flertall i Stortinget på en motsatt konklusjon, sier Bjørnar Moxnes.

– Petersen sier Norge bomba for å beskytte sivile. Men norske piloter sier Norge bomba områder som var så tettbefolka og medførte så stor sjanse for å ramme sivile, at andre NATO-land ikke ville bombe dem.

Han stiller seg undrende til at utvalget kan konkludere med at bombinga ikke brøt folkeretten.

– Det fantes to FN-resolusjoner om Libya, men ingen av dem handlet om å bombe fram regimeskifte. Den britiske rapporten fastslo at påstandene om en massakre i Benghazi, som var hovedpåskuddet for krigen, ikke samsvarte med situasjonen på bakken i Libya. Den fastslår derimot at mye av det som ble sagt for å legitimere krigen, var direkte desinformasjon. Bombinga av Libya går altså inn i samme historie som Irak, nok en krig på feilaktig grunnlag med katastrofale konsekvenser.

– Jan Petersen er en av USAs mest lojale allierte. Han var en av svært få som gikk for at Norge skulle bombe Irak i 2003. Utvalgets arbeid ser ut til å bære preg av denne holdninga, sier Moxnes.

Les mer i Aftenposten: I dag kommer granskningsrapporten om Norges bombing av Libya

Les mer om hva Rødt mener