Fem tøffe med Marie Sneve Martinussen

Vi ba Rødt-leder Marie Sneve Martinussen svare på fem tøffe spørsmål om partiets politikk.

RØDT-LEDER: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen.

Rødt snakker alltid om å styrke velferden og om alt mulig som skal bli billigere eller gratis. Hvordan skal dere få råd til det?

– Problemet er ikke at Norge har dårlig råd, men at vi har for store forskjeller. Nå ser vi at flertallet ikke har økonomisk trygghet, og at over hundre tusen må oppsøke matkøer. Samtidig er det rekordmange milliardærer og store dagligvarekjeder med enorme overskudd.

– Økt formuesskatt for de med store formuer gjør at vi kan styrke kommuneøkonomien med 10 milliarder til velferden der folk bor. Hvis vi trapper opp finansskatten og skatten på selskapsoverskudd med seks prosentpoeng, kan vi finansiere både gratis tannhelse og løfte minsteytelsene for pensjonister, uføre og folk på arbeidsavklaringspenger opp til fattigdomsgrensa.

– Det å løfte de som trenger det mest er ikke det som øker inflasjonen. Rødt prioriterer også annerledes enn de andre partiene. Vi er mer opptatt av vårt felles sikkerhetsnett enn prangende signalbygg og dyre prestisjeprosjekter.

Vil Rødt øke eiendomsskatten der jeg bor?

– Eiendomsskatten bestemmes lokalt. Det er en av få måter kommunene kan skaffe egne inntekter. Rødt jobber for at skatten skal være sosialt rettferdig, med høyt bunnfradrag, og at kommunene skal få muligheten til å sette lavere skattesats for boligen du bor i enn for sekundærboliger og fritidsboliger. Noen plasser har Rødt gått inn for fritak for eiendomsskatt for personer med lav inntekt.

Hvordan skal Rødt sikre fremtidens velferd uten private leverandører?

– For det første bidrar ikke de kommersielle til å løse bemanningskrisa. Det blir ikke en eneste ny helsearbeider, sykepleier eller lege av at konsern som Aleris overtar dem. For det andre er ikke Rødt mot alle private. Vi er nemlig for å styrke vilkårene for de ideelle i velferden. Vårt poeng er at skattepenger bevilget til velferd skal gå til velferd, ikke til kommersielle aktører med profittmotiv som tjener penger på offentlig finansiert velferd. Slik får vi en styrket velferd for alle, ikke en svekket og klassedelt velferd.

Hvordan vil Rødt sikre trygghet for Norge, når Russland har invadert et annet naboland?

– Rødt støtter ukrainernes forsvarskamp for frihet og selvstendighet. Russlands folkerettsstridige krig viser at den sikkerhetspolitiske arkitekturen ikke har vært i stand til å forhindre imperialistisk krigføring fra stormakter. Rødt jobber for at Norge skal ha forsvarsallianser med demokratiske land i vår geografiske nærhet uavhengig av stormaktsinteresser, og størst mulig grad av nasjonal selvstendighet innenfor de nåværende sikkerhetspolitiske rammene.

– Skiftende regjeringer har bygget ned Norges nasjonale forsvarsevne. Heldigvis er det mulig å styrke den igjen, og Rødt har lagt fram en forsvarsplan som viser hvordan vi raskt kan ta grep for å gjenreise invasjonsforsvaret i en moderne utgave.

Rødt sier nei til nesten alle nye kraftutbygginger, og er mot vindkraft både til lands og til havs. Er dere egentlig et miljøparti?

– Rødt går til valg på en kraftfull og rettferdig miljøpolitikk. Derfor prioriterer vi bedre og billigere kollektivtransport. Men vindkraftutbyggingen i Norge har vært ødeleggende for natur, viktige friluftsområder og samisk reindrift.

– Rødt har en kraftplan som viser hvordan vi kan sikre nok kraft, uten å ødelegge natur og fiskeri, når vi skal få ned utslippene framover. Det trengs en satsing på energieffektivisering, oppgradering av eksisterende vannkraftverk, mer strøm fra solkraft, bergvarme, fjernvarmeanlegg, biogass og liknende.

– Vi må også ta tilbake kontrollen over krafta. Rødt jobber derfor for en makspris på strøm på 35 øre per kilowattime og at vi må prioritere. Vi sier derfor nei til kryptoutvinning, og nei til norgeshistoriens største strømsløseri. Elektrifisering av sokkelen er å tappe stikkontaktene på land og bruke ti prosent av kraftproduksjonen på en dyr og storstilt grønnvasking av Norges største leverandør av klimagassutslipp.

LES OGSÅ:

-> Forskjellen mellom Rødt og de andre partiene

-> 8 grunner til å stemme Rødt

-> Les mer om Rødts valgkamp