Etterlyser høyere fagforeningsfradrag

Stortinget har forpliktet regjeringa til å fremme forslag som bidrar til å øke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv. Rødt-nestleder Silje Josten Kjosbakken reagerer på at fagforeningsfradraget likevel står urørt i regjeringas forslag til statsbudsjett.

FAGBEVEGELSEN: Rødt vil øke fagforeningsfradraget. Foto: Brage Aronsen.

– Tidligere i år fikk Rødt gjennomslag for vårt forslag hvor vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med «forslag som bidrar til at organisasjonsgraden kan økes, som en anerkjennelse av betydningen av at mange arbeidstakere velger å være fagorganisert.» Dette var en klar reaksjon på regjeringas utspill i Jeløya-erklæringen hvor de sier at «Regjeringen anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert.»

– Det mest opplagte tiltaket for å etterkomme Stortingets vedtak ville vært å øke fagforeningsfradraget. Dette fradraget er likevel er uendret fra i fjor.

2. NESTLEDER I RØDT: Silje Josten Kjosbakken. Foto: Lina Merit Jacobsen.

Les hos Fri Fagbevegelse: Mot sin vilje må regjeringen anerkjenne betydningen av å være organisert

Kjosbakken sier at regjeringas «tiltak» later til å være å legge ansvaret på partene i arbeidslivet. Hun viser til regjeringas egen formulering i forslaget til statsbudsjett:

– Når regjeringa i sitt statsbudsjett skriver at «arbeidslivskriminalitet er blitt mer krevende å bekjempe, og krever kontinuerlig innsats av kontrolletatene.», blir det ganske bakvendt å skulle legge ansvaret for økt organisasjonsgrad på partene i arbeidslivet.

– All erfaring har vist oss at fagbevegelsen er det viktigste bolverket mot sosial dumping og inntoget av useriøse aktører som truer norsk arbeidsliv. Derfor er det ekstra skuffende å se at regjeringa ikke gjør noe for å følge opp stortingsvedtaket om å jobbe for økt organisasjonsgrad, sier Kjosbakken.

Les også: Alt om statsbusjettet

Les mer om hva Rødt mener