– En viktig seier i kampen for mer åpenhet

To Rødt-forslag, som ble enstemmig vedtatt i Stortinget denne uka, vil sikre mer åpenhet og demokratisk innflytelse over forsvarspolitikken. – Et viktig gjennomslag, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

SKANDALEKJØP: Regjeringen har lagt lokk på Riksrevisjonens rapport om kjøpet av nye F35-fly. Foto: Kaszynzki, Lockheed Martin.

Rødt foreslo først å nedgradere så mye som mulig av Riksrevisjonens kampflyrapport som forsvarlig for norsk sikkerhet. Dette fikk bare Rødt og SVs støtte og ble nedstemt. Men de påfølgende forslagene om at Stortinget skal diskutere mer demokrati i forsvars- og utenrikspolitikken og mer åpenhet om saker der Riksrevisjonen avdekker kritikkverdige forhold, fikk enstemmig støtte.

– Rødt mener det trengs en diskusjon om Stortingets medvirkning til og kontroll med norsk utenriks- og forsvarspolitikk. Det så vi blant annet i forbindelse med Norges deltakelse i USA-leda krigføring i Libya, Syria og Irak. Og ikke minst i forbindelse med satellittskandalen, der regjeringa lurte Stortinget til å bevilge penger til et prosjekt de sa handla om bredbånd i Nord-Norge, men som egentlig gikk ut på å gi USA adgang til å bruke norske sivile satellitter til sine atomvåpensystemer i Russlands nærområder, sier Moxnes.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Stortinget.

– Dessuten er det et problem at ikke Stortinget selv kan avgjøre hva som offentliggjøres av informasjon som kommer fra Stortingets eget kontrollorgan, Riksrevisjonen. Det er helt nødvendig at Stortinget må kunne bruke den informasjonen til å sikre en åpen debatt om det som avdekkes som er av stor offentlig interesse.

De to forslagene lyder som følger:

«Stortinget ber presidentskapet om å endre mandatet for utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget) slik at utvalget vurderer og kommer med forslag som muliggjør offentlig innsyn og debatt rundt Riksrevisjonens undersøkelser.»

«Stortinget ber presidentskapet om å endre mandatet for utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget), slik at utvalget vurderer og kommer med forslag til prosedyrer for å sikre Stortingets medvirkning og kontroll med norsk utenriks- og forsvarspolitikk.»

Bjørnar Moxnes er Rødts representant i Harberg-utvalget som skal utrede Stortingets kontrollfunksjon.

– Vi kommer til å bruke vår plass der til å kjempe for mest mulig konkrete og forpliktende endringer for åpenhet og demokrati i utenriks- og forsvarspolitikken.

Les mer om hva Rødt mener