Rødt-bloggen

Forsterker dødens klasseskille

Det er usosialt og urettferdig å heve pensjonsalderen. Arbeidsfolk i tunge yrker kan ikke jobbe til de er 70 år, og forslaget fra pensjonsutvalget må kastes i søpla.

SITTER GODT I DET: Schibsted-direktør Kristin Skogen Lund har ledet regjeringas pensjonsutvalg. Selv har hun gullpensjon med millionopptjening. Foto: Nordiske Mediedager / CC BY-SA 2.0.

Direktør Kristin Skogen Lund har selv en gullpensjon med millionopptjening, og pensjonsutvalget hun ledet la nylig frem forslag om at arbeidsfolk må stå lenger i jobb. Levealdersjusteringen som ble innført med pensjonsreformen, gjør at pensjonene kuttes år for år. Utvalget tar denne usosiale logikken et steg videre, og vil nå heve grensen for når man kan gå av med pensjon for hvert år som går. Målstreken i arbeidslivet flyttes dermed stadig frem for arbeidsfolk som er slitne og trenger pensjon. Det er lett for direktørene og professorene i utvalget å jobbe lenger, men for vanlige arbeidsfolk kan dette bety at de blir presset ut i uføretrygd før de når pensjonsalder.

I motsetning til hva utvalget kanskje tror, påvirker Forskjells-Norge også helse og levealder. Mannlige kokker lever i snitt sju år kortere enn leger, og med 1 prosent med lavest inntekt lever i snitt 14 år kortere enn de på toppene. Pensjonsutvalget svarer på dødens klasseskille ved å forsterke det.

Forslaget om økt pensjonsalder kommer som en konsekvens av pensjonsreformen fordi pensjonene blir så lave fremover at heving av pensjonsalderen tvinger seg frem. Men løsningen er å fjerne levealdersjusteringen, ikke å tvinge sliterne til å jobbe lenger.

Rødt vil at de som har stått lengst i jobb og bygd landet, skal få muligheten til å gå av tidligere med pensjon.

RØDT-LEDER Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

LO-kongressen har nylig stilt krav om at sliterne i arbeidslivet må få en bedre pensjon. Renholdere, helsefagarbeider og tømrere blir pensjonstapere med pensjonsreformen. Utvalget kommer ikke med et eneste forslag til en bedre pensjon for sliterne.

Stortinget må derfor komme med løsningene. Rødt vil at de som har stått lengst i jobb og bygd landet, skal få muligheten til å gå av tidligere med pensjon. Derfor foreslår vi en utjevningspensjon for sliterne på 25 000 kroner i året. Det vil utligne noe av forskjellene som blir skapt av pensjonsreformen.

Selv om vi er skuffet over utvalgets rapport, inneholder den enkelte forslag til styrkelser av pensjonssystemet som Rødt vil følge opp i Stortinget. Utvalget foreslår at minstepensjonene skal reguleres i takt med lønnsveksten. Dette er bra, men i tillegg må selve nivået på minstepensjonen økes. I dag er minstepensjonen på et nivå som er langt under EUs fattigdomsgrense.

Utvalget foreslår også at uføre skal få pensjonsopptjening til 65 år. Det er gledelig at utvalget støtter Rødts krav om økt pensjonsopptjening for uføretrygdede. De andre partiene har lenge utsatt å ta stilling til Rødts krav med unnskyldningen om at de venter på utvalgsrapporten. Nå har de ingen steder å gjemme seg lenger. Selv om det er bra at utvalget vil styrke uføres alderspensjon, er det uforståelig at de ikke vil gi opptjening til mer enn til 65 år. De syke vil derfor fortsatt får store kutt i pensjonen sin på grunn av pensjonsreformen. I likhet med Rødt, vedtok LO-kongressen nylig at uføre bør skjermes for kuttene i pensjonsreformen. Uføre bør få opptjening til 67 år og full skjerming for levealdersjustering, og vi vil ta kampen for dette når rapporten skal behandles i Stortinget.

Rødt krever et pensjonsløft når pensjonsutvalgets rapport skal behandles i Stortinget. Regjeringen og SV gjør absolutt ingenting for pensjonistene i revidert budsjett, men nå kan det ikke lenger pekes på at de venter på pensjonsrapporten. Vi krever et ordentlig oppgjør med pensjonsreformen og pensjonskuttene, og at det innføres mer rettferdig pensjon.

Les også: Uføre blir pensjonstapere