Rødt-bloggen

Alvoret bekreftes igjen. Nå må festen være over

Mandag 20. mars slapp FNs klimapanel (IPCC) sin sjette hovedrapport. Beskjeden er at effektene av klimaendringene er i gang, og bare vil bli mer intense framover.

Foto: Peter Burdon/Unsplash

Rapporten viser at klimaendringene og tap av natur er to av våre største utfordringer, og at disse henger sammen.

Enda en gang bekreftes det dype alvoret. Matsikkerhet, infrastruktur og naturmangfold er alvorlig truet av klimaendringer og mer ekstremvær. Dette skjer nå, og ikke en gang i framtiden.

Norge mangler i dag en seriøs og realistisk klimapolitikk for å bruke mindre energi, fly mindre og redusere det totale avtrykket vårt. I stedet åpner vi stadig flere oljefelter, også i sårbare områder. Dette går ikke lengre.

Nå må festen være over. Særlig for de rikeste. Utslipp henger sammen med ulikhet, og i Norge er det også de rikeste som forurenser mest. De 10 prosent som tjener mest har et karbonavtrykk over dobbelt så stort som de 40 prosent i midtsjiktet av befolkningen.

STORTINGSREPRESENTANT: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Derfor må rettferdig klima- og miljøpolitikk være mer enn bare et slagord. Det er helt nødvendig at de rikeste kutter mest, om vi skal hindre de verste utslagene av de menneskeskapte klimaendringene.

Det blir dyrt å ikke nå klimamålene våre. Men klimaendringene er her allerede. Norge har ikke brukt i nærheten av nok på å gjøre oss klare for det gjennom klimatilpasning.

Vi trenger store investeringer i rassikring, vann og avløp, og sikring av bygg framover. Dagens regjering har i stedet videreført en politikk som prioriterer store motorveier og mer forurensing.

-> Les mer om hvordan Rødt vil kutte utslipp på en rettferdig måte i Rødts klimaplan