Om Rødts støtte til mistillitsforslag mot byrådsleder Roger Valhammer

Forrige uke ble det kjent at Statsforvalteren har avdekket fem lovbrudd i sin tilsynsrapport av barnevernet, i saken der en syv år gammel gutt ble bundet fast av sin far. Dette føyer seg inn i en rekke av alvorlige forhold som allerede har vært avdekket i barnevernet i Bergen.


I dag ligger barnevern under byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering. Tidligere lå ansvaret for barnevern hos byråd for arbeid, sosial og bolig. Tre ulike personer har innehatt sistnevnte byrådsposisjon fra valget 2019 til august 2022, da KRFs byråds-exit førte til en omrokkering av ansvarsområder mellom byrådene. Rødt mener det har vært dypt uansvarlig å flytte på ansvaret for barnevernet i en tid der man vet det foreligger store problemer, og det gjentatte ganger har vært avdekket at barns beste ikke har vært ivaretatt.

Vi reagerer særlig sterkt på at byrådslederen skiftet ansvaret for barnevernet over på en ny byråd 25. august, i en situasjon der barnevernet krevde tett oppfølging, noe også daværende sosialbyråd Ruth Grung lovet under barnevernshøringen 24. august. I går, torsdag 6. oktober 2022, hadde Rødt Bergens bystyregruppe og styre møte, med representasjon fra bydelslagene. Det var stor enighet på møtet for å vedta mistillit til byrådsleder Roger Valhammer.

Det var i beslutningsprosessen en felles forståelse av at en slik beslutning må fattes på et prinsipielt grunnlag, og med utgangspunkt i det saken dreier seg om. Dette selv om mistillit kan få betydning for bergenspolitikken på andre måter. Hensynet til barns beste må alltid settes først i den videre håndteringen av barnevernskrisen i Bergen.

Vi vil ellers vise til Rødts uttalelser i media, og til vår pressemelding datert 6. oktober 2022.