Pressemelding: Rødt støtter mistillit mot byrådsleder Roger Valhammer

Rødts hovedbegrunnelse er at byrådslederen skiftet ansvaret for barnevernet over på en ny byråd 25. august i en situasjon der barnevernet krevde tett oppfølging, noe daværende sosialbyråd Ruth Grung lovet under barnevernshøringen 24. august.

Det er ikke byrådet som har grepet fatt i utfordringene til barnevernet de siste årene, men kontrollutvalget og opposisjonen. Også nå kommer tiltakene først når grove feil er avdekket og mistillit blir reist av opposisjonen.

Valhammer har vært øverste leder for byrådet gjennom hele perioden der vi har fått avdekket mangler, feil og alvorlige problemer i barnevernet. At han ikke har satt barnevern høyere på byrådets dagsorden, og samtidig har byttet om på ansvarsområder midt i en krise, har ført til at Rødt ikke lenger har tillit til Valhammer som byrådsleder.

Rødt mener mistillit er en nødvendig reaksjon for å tydeliggjøre at ansvaret ligger på det politiske nivået og ikke på enkeltmedarbeidere eller -ledere.

Byråd Nødtvedt tiltrådte i august 2022, som er etter siste sak som har vært gjenstand for tilsyn og Rødt kan derfor ikke se at en byråd som har hatt ansvaret bare en drøy måned, skal stilles til ansvar for alvorlige feil gjort på andres vakt.


På vegne av Rødt Bergens bystyregruppe og styre

Mailiss Solheim-Åkerblom, gruppeleder

Hege Elna Mikkelsen, leder