– Avgjørende for Rødt å sikre demokratisk ressursforvaltning

Rødt tar i en uttalelse fra landsstyret skarp avstand fra regjeringas ønske om å innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS. – Dette innebærer å la EUs energibyrå Acer diktere norsk kraftpolitikk, advarer partisekretær i Rødt, Benedikte Pryneid Hansen.

MOTSTAND: Fra en markering mot EUs energiunion i januar. Foto: Nei til EU.

Regjeringa fremmet i november 2017 tre proposisjoner til Stortinget om EUs tredje energimarkedspakke, der det blant annet foreslås at Stortinget gir samtykke til at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen.

– For å administrere dette vil regjeringa opprette Reguleringsmyndighet for energi (RME). Vi frykter at denne myndigheten vil bli diktert av EU gjennom ESA, og at nasjonale hensyn vil måtte vike. Opprettinga av RME og tilslutning til Acer vil innebære en suverenitetsavståelse som etter grunnloven krever ¾ i Stortinget, sier Pryneid Hansen.

Les hos ABC Nyheter: Lavine av nye EU-lover vil rase over Norge fra EUs energiunion og ACER

PARTISEKRETÆR I RØDT: Benedikte Pryneid Hansen. Foto: André Løyning.

– Rødts landsstyre sier tydelig nei til Acer og Rødt vil kreve at saken blir behandla etter grunnlovens § 115 om om suverenitetsavståelse når den kommer opp til behandling i mars.

Rødt har også foreslått å sette konsesjonsbehandlinga av den planlagte privateide kraftkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland, på vent. Det er fordi vi trenger kunnskap om hvilke konsekvenser utenlandskablene vil få for naturmangfoldet, strømprisen og industrien.

– Det er helt avgjørende for Rødt at vi sikrer en demokratisk ressursforvaltning, asvlutter Pryneid Hansen.

Lær mer: Acer - EUs energiunion

Les mer om hva Rødt mener