Vil bruke oljepenger på industrisatsing

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet trenger vi en ny industriell revolusjon, sier nestleder Marie Sneve Martinussen. Denne uka leverte Rødt tolv forslag til en storstilt satsing på industriarbeidsplasser landet rundt.

Foto: Simen G. Fangel/CC.

– Hvis velferdsstaten slik vi kjenner den skal overleve er vi avhengige av en norsk industri basert på norske naturressurser og arbeidere med fagkompetanse.

– For å sikre langsiktig sysselsetting i industrien og redusere utslippene må norsk olje- og gassindustri trappes kontrollert ned til fordel for en styrking av eksisterende og oppbygging av ny industri. Behovet for rettferdig omstilling og ny industribygging engasjerer stadig bredere i fagbevegelsen og det norske sivilsamfunnet. De samme diskusjonene finnes i andre land, sier Sneve.

Hun sikter blant annet til forslaget fra kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez og senator Ed Markey om en «Green New Deal» i USA.

– Norsk industri har vært gjennom flere store omstillinger tidligere. Vi mener vi har en historisk sjanse til å styrke det vi allerede er gode på, samtidig som vi øker videreforedlingen av de produktene vi i dag eksporterer, blant annet fisk, trevarer, mineraler og metaller. Spesialkompetansen blant de som i dag jobber direkte i olje- og gassindustrien og i leverandørindustrien må brukes i ny industribygging, slik at Norge kan bli global teknologileverandør av for eksempel flytende havvind, dyp geotermisk energi, hydrogendrevet skipsfart og karbonfangst og -lagring.

– Norske industribedrifter har utmerket seg ved overlegen leveringsevne på tid og kvalitet. Fagorganisert arbeidskraft med rettigheter, høy kompetanse, og påvirkningsmulighet har vist seg å være et viktig konkurransefortrinn, som også må ligge til grunn i en ny industriell revolusjon, sier Sneve.

NESTLEDER I RØDT: Marie Sneve Martinussen- Foto: Maria Birkeland Olerud.

Les hos Fri Fagbevegelse: Rødt vil bruke oljefondet til å bygge norsk industri

Et viktig punkt i forslaget handler om å investere mer av oljepengene i Norge.

– Oljefondet er i dag på nesten 9000 milliarder kroner, og er plassert i aksjer, obligasjoner og eiendom over hele verden. Investeringsstrategien består i å spre risiko og gjøre langsiktige investeringer som kan gi avkastning på sikt. Men det er ingen lov som sier at oljepengene bare kan brukes utenlands. Derfor foreslår vi at en andel settes av til et nasjonalt grønt industrifond som gjør strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon, med formål om å sikre teknologisk utvikling, økt eksport av varer, flere industriarbeidsplasser, økt verdiskaping og mer videreforedling i Norge.

Les på Rødt-bloggen: Tid for tabubryting

Les hele forslaget her: Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en ny industriell revolusjon

Les mer om hva Rødt mener