Marie Sneve Martinussen innstilt som Rødt-leder

Valgkomiteen innstiller på at Marie Sneve Martinussen velges av landsmøtet som leder i Rødt. Sofie Marhaug foreslås som ny 2. nestleder. Hun vil utgjøre en nestlederduo sammen med Charlotte Therkelsen, som ble valgt som nestleder i 2023 og ikke er på valg nå.

INNSTILT: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen

– Etter å ha vært med på Rødts eventyrlige vekst de siste ti årene, har jeg klare tanker om hvordan vi skal ta Rødt videre. Derfor stiller jeg meg til disposisjon som partileder. Jeg takker for tilliten fra valgkomiteen, ser fram til landsmøtet og til å gjøre en jobb sammen med tusenvis av medlemmer, velgere og venner av Rødt fra ulik bakgrunn landet over, sier Marie Sneve Martinussen.

Vil ha mer folkestyre og forandring
– Den viktigste jobben blir å erstatte markedstenkning med folkestyre på viktige samfunnsområder, enten det er snakk om strømprisene, fiskeri eller velferd, sier Martinussen.

– Vi trenger mer demokratisk og lokal kontroll, og at folk opplever at de får mer de skulle ha sagt, ikke at de sitter igjen med mindre, uavhengig av hvem som styrer.

– Resultatene må være det viktigste. Jeg driver med politikk for å få til noe, sier Martinussen.

– Rødt skal gå i spissen for å bygge allianser og sørge for faktisk forandring. Misnøyen med regjeringa må ikke munne ut i frustrasjon og demobilisering, men brukes til å sette ny kurs. Vi må måle oss på hva folk flest sitter igjen med, etter at boliglånet og strømregninga er betalt. Det er på tide at noen stiller opp for de virkelige verdiskaperne i samfunnet. Alle som står på og jobber hardt, men sitter igjen med mindre enn de fortjener.

Enstemmig innstilling
Truls Drageset Dydland fra Stavanger har ledet valgkomiteens arbeid og er fornøyd med innstillingen.

– Jeg tror knapt det ville vært mulig å få til noe bedre. Vi er veldig glade for at Marie Sneve Martinussen vil være leder i partiet, og at hun kan få med seg Sofie Marhaug som ny nestleder. Det vil styrke den politiske ledelsen i Rødt, sier Dydland.

– Komiteen avleverer en enstemmig innstilling, og gleder oss til å følge debatten i partiet frem til landsmøtet.

Komiteen har også innstilt på suppleringsvalg av nye landsstyrerepresentanter fra de fylkene som har flest medlemmer, etter vedtektsendringer på forrige landsmøte.

– Vi innstiller på nye representanter til partiledelsen som vil være med når Rødt skal ta viktige valg for partiets fremtid, sier Dydland.

Landsstyret utvides med dette fra 37 til 43 faste representanter.


Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling til landsmøte 2024

Til behandling på ekstraordinært landsmøte 2024

Oversikten over medlemmene i arbeidsutvalget og landsstyret som ble valgt på landsmøtet i 2023 og sitter videre finner du på https://roedt.no/partiledelsen

Innstillingen fra valgkomiteen sendes i dag ut i 3. innkalling til landsmøtet, sammen med sakspapir for konstituering.