Rødt utvider staben på Stortinget

Siden sperregrensa ble innført i 1989 har ingen nye partier kommet over 4 prosent før i høstens stortingsvalg. Rødt har gått fra én til åtte representanter og blir representert i ni av Stortingets fagkomiteer. Dermed utvides også stortingssekretariatet.

Foto: Silje R. kampesæter/Aktiv i Oslo.

Under finner du oversikten over de som skal utgjøre Rødts stortingssekretariat framover. Det varierer når de ulike begynner i stillingen, hvor noen allerede har begynt og de resterende begynner gradvis i tida framover. Her finner du til enhver tid oversikt over hvem som jobber med hva i stortingssekretariatet.

Oversikt over stortingsrepresentantene, med ansvarsområder og kontaktinformasjon, finner du her.

Nye politiske rådgivere

Aslak Heika Hætta Bjørn har bakgrunn som rådgiver for Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe, sekretær for miljø- og næringspolitisk utvalg i Rødt og kampanjesekretær for Nord-Norge i Natur og Ungdom. Aslak har en master i menneskerettigheter fra juridisk fakultet. Han skal jobbe med saksfelt knyttet til næringskomiteen.

Johan Brox har jobbet som journalist i Klassekampen. Han har vært sykkelreparatør og medgrunnlegger-/eier av butikken Dapper og har studert samfunnsøkonomi. Han skal jobbe med saksfelt knyttet til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Mirjam Sorge Folkvord har vært rådgiver i samfunnspolitisk avdeling i YS. Mirjam har jobbet som journalist i Klassekampen, vært kulturredaktør i Universitas og er medforfatter av boka «Bygården. Historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk». Hun skal jobbe med saksfelt knyttet til familie- og kulturkomiteen.

Liv Bjørnhaug Johansen har vært sykepleier og temaredaktør i Sykepleien, tidsskriftet til Norsk Sykepleierforbund. Liv ga tidligere i år ut boka «Den lange vakta – en historie fra et helsevesen på bristepunktet». Hun skal jobbe med saksfelt knyttet til helse- og omsorgskomiteen

Millie Linnéa Natalia Killi har en master i statsvitenskap, om prostitusjonslovgivning og hvordan samfunnsaktører kan påvirke politiske prosesser og lovgivning. Millie har også jobbet som researchassistent for aksjonen Stopp Pornokulturen. Hun skal jobbe med saksfelt knyttet til justiskomiteen og deler av kommunal- og forvaltningskomiteen.

Charlotte Therkelsen har vært varaordfører i Kragerø og medlem av Telemark fylkesting. Charlotte har både hatt ulike vikariat og prosjektstillinger for Rødts stortingsgruppe tidligere og jobbet med ulike sider av bardrift. Hun skal jobbe med saksfelt knyttet til kommunal- og forvaltningskomiteen

Stian Nicolajsen har en master i samfunnsøkonomi, har jobbet som journalist i Klassekampens seksjon for økonomi og var økonomiansvarlig i Rødts partiledelse fra 2010 til 2015. Han skal jobbe med saksfelt knyttet til finanskomiteen.

Christian Sørgjerd har jobbet i Aftenposten siden 2009, de siste årene som Oslo-journalist og spesielt med samferdsel og byutvikling, og tidligere også som front-/utgavesjef, nyhetsleder og redigerer. Han skal jobbe med saksfelt knyttet til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Nye ansatte innen presse/kommunikasjon:

Linn-Elise Øhn Mehlen skal jobbe som pressesekretær og er ny kommunikasjonsansvarlig. Hun har vært markedssjef i Klassekampen, leder av Rød Ungdom fra 2014 til 2018, ledet Rødts strategiarbeid inn mot landsmøtet i 2019, var førstekandidat for Rødt Buskerud i stortingsvalget og jobbet i tillegg som politisk rådgiver for stortingsgruppa i valgkampen.

Maren Njøs Kurdøl skal jobbe som presse-/kommunikasjonssekretær. Hun er gruppeleder på fylkestinget i Vestfold og Telemark for Rødt og var førstekandidat for Rødt Vestfold i stortingsvalget. Hun har også jobbet som personlig trener og daglig leder på treningssenter.

Espen Utne Landgraff skal jobbe som presse-/kommunikasjonssekretær. Han har bakgrunn som organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avd. 004 Oslo transportarbeiderforening og som klubbleder for Foodora-klubben og den profilerte «Rosastreiken». Espen har en master innen lingvistikk og språk.

Resten av stortingssekretariatet

· Julia Maliszewska, politisk rådgiver, følger arbeid- og sosialkomiteen

· Anna Blix, politisk rådgiver, følger energi- og miljøkomiteen

· Lars Gunnesdal, politisk rådgiver, følger finanskomiteen

· Eirik Vold, politisk rådgiver, følger utenriks- og forsvarskomiteen, pressekoordinering for Bjørnar Moxnes

· Stine Hjerpbakk, politisk rådgiver, følger utdannings- og forskningskomiteen, koordinerer profittfri velferd-arbeidet

· Iver Aastebøl, ansvar innen informasjons- og kampanjearbeid, med delt stilling mellom partikontoret og stortingssekretariatet

· Gyro Fjordheim Fjermedal, gruppesekretær

· Fredrik V. Sand, sekretariatsleder