Stortingssekretariatet

Generelle henvendelser til Rødts stortingssekretariat sendes til: postmottak.rodt@stortinget.no

Stortingssekretariatet

Espen Utne Landgraff

Espen Utne Landgraff

Pressesekretær

99267180

espen.utne.landgraff@stortinget.no

Linn-Elise Øhn Mehlen

Linn-Elise Øhn Mehlen

Presse- og kommunikasjonsansvarlig

98623040

linn-elise.ohn.mehlen@stortinget.no

Maren Njøs Kurdøl

Maren Njøs Kurdøl

Pressesekretær

95824866

maren.njos.kurdol@stortinget.no

Liv Müller Smith-Sivertsen

Liv Müller Smith-Sivertsen

Politisk rådgiver og vikarierende gruppesekretær

95244795

liv.muller.smith-sivertsen@stortinget.no

Aslak Heika Hætta Bjørn

Aslak Heika Hætta Bjørn

Politisk rådgiver (næring)

99373650

aslak.heika.hetta.bjorn@stortinget.no

Anna Blix

Anna Blix

Politisk rådgiver (miljø)

99163789

anna.blix@stortinget.no

Bendik Hugstmyr Woie

Bendik Hugstmyr Woie

Politisk rådgiver (miljø, energi)

41763508

bendik.hugstmyr.woie@stortinget.no

Charlotte Therkelsen

Charlotte Therkelsen

Politisk rådgiver (kommunal, familie, kultur)

92064797

charlotte.therkelsen@stortinget.no

Christian Sørgjerd

Christian Sørgjerd

Politisk rådgiver (samferdsel)

92239323

christian.fredrik.sorgjerd@stortinget.no

Eirik Vold

Eirik Vold

Politisk rådgiver (utenriks, forsvar)

40187451

eirik.vold@stortinget.no

Johan Brox

Johan Brox

Politisk rådgiver (kontroll/konstitusjon)

40869194

johan.brox@stortinget.no

Julia Maliszewska

Julia Maliszewska

Politisk rådgiver (arbeid, sosial)

92686810

julia.maliszewska@stortinget.no

Lars Gunnesdal

Lars Gunnesdal

Politisk rådgiver (finans/økonomi)

90911425

lars.gunnesdal@stortinget.no

Stian Nicolajsen

Stian Nicolajsen

Politisk rådgiver (finans/økonomi)

97788605

stian.nicolajsen@stortinget.no

Liv Bjørnhaug Johansen

Liv Bjørnhaug Johansen

Politisk rådgiver (helse)

97632910

liv.bjornhaug.johansen@stortinget.no

Millie Linnea Natalia Killi

Millie Linnea Natalia Killi

Politisk rådgiver (innvandring, asyl, justis)

45478843

millie.linnea.natalia.killi@stortinget.no

Mirjam Sorge Folkvord

Mirjam Sorge Folkvord

Politisk rådgiver (utdanning)

47851790

mirjam.sorge.folkvord@stortinget.no

Iver Aastebøl

Iver Aastebøl

Pressesekretær

98414170

iver@roedt.no

Fredrik V. Sand

Fredrik V. Sand

Sekretariatsleder

99469037

fredrik.sand@stortinget.no

Sara Sundby

Sara Sundby

Gruppesekretær (i permisjon)

23312402

sara.sundby@stortinget.no

Stine Hjerpbakk

Stine Hjerpbakk

Politisk rådgiver (i permisjon)

40240332

stine.hjerpbakk@stortinget.no

Per Emil Skjelbred

Per Emil Skjelbred

Kampanjeorganisator

47247731

per.emil.skjelbred@stortinget.no