Stortingssekretariatet

Generelle henvendelser til Rødts stortingssekretariat sendes til: postmottak.rodt@stortinget.no

Stortingssekretariatet

Julia Maliszewska

Julia Maliszewska

Pressesekretær og politisk rådgiver (arbeid og sosial)

92686810

julia.maliszewska@stortinget.no

Iver Aastebøl

Iver Aastebøl

Pressesekretær

98414170

iver@roedt.no

Seher Aydar

Seher Aydar

Vararepresentant og politisk rådgiver (helse)

94302774

seher.aydar@stortinget.no

Gyro Fjordheim Fjermedal

Gyro Fjordheim Fjermedal

Gruppesekretær

95097922

gyro.fjordheim.fjermedal@stortinget.no

Marie Sneve Martinussen

Marie Sneve Martinussen

Nestleder i Rødt og politisk rådgiver (finans)

marie@roedt.no

Lars Gunnesdal

Lars Gunnesdal

Gruppesekretær og politisk rådgiver (finans/økonomi)

90911425

lars.gunnesdal@stortinget.no

Anna Blix

Anna Blix

Politisk rådgiver (miljø, energi, kommunal- og distriktspolitikk)

99163789

anna.blix@stortinget.no

Eirik Vold

Eirik Vold

Politisk rådgiver (utenriks, forsvar, kontroll/konstitusjon og justis)

40187451

eirik.vold@stortinget.no

Andreas Liebe Delsett

Andreas Liebe Delsett

Politisk rådgiver (EØS)

90962191

andreas.liebe.delsett@stortinget.no

Isak Lekve

Isak Lekve

Politisk rådgiver (miljø, samferdsel og industri)

91392365

isak.lekve@stortinget.no

Linn-Elise Øhn Mehlen

Linn-Elise Øhn Mehlen

Politisk rådgiver (utdanning/forskning, bolig og innvandring/integrering)

98623040

linn-elise.ohn.mehlen@stortinget.no

August Tekrø

August Tekrø

Kampanjekoordinator

93007148

august.tekro@stortinget.no

HK

Hanna Kjemprud

Politisk rådgiver

92865326

hannakjemprud@gmail.com

Marte Teigen

Marte Teigen

Rådgiver kommunikasjon og politikk

47294650

marte.s.teigen@gmail.com

Fredrik V. Sand

Fredrik V. Sand

Sekretariatsleder

99469037

fredrik.sand@stortinget.no