– Transportplanen en torpedo mot regjeringas egne klimamål

– Regjeringa lanserer et luftslott med dyre og upopulære prestisjeprosjekter i stedet for en transportplan som bidrar til å kutte utslipp og sikre trygg og rimelig framkommelighet i hele landet, uansett hvor du bor og hva du har på konto, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

NASJONAL TRANSPORTPLAN: Rødt vil prioritere trygge veier og rassikring foran nye store motorveier. Foto: Kimi Lee/Unsplash.

Fredag 19. mars presenterte Erna Solbergs regjering ny Nasjonal transportplan for 2022 til 2033.

– Transportplanen er som en torpedo mot de klimamålene regjeringa selv la frem i januar, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Løsningen på miljøproblemene er ikke enorme og dyre firefeltsmotorveier slik regjeringen legger opp til. Dette er penger som kunne blitt brukt på lyntog og Nord-Norge-banen. I stedet vil regjeringa øke trafikken både i og mellom de store byene, samtidig som de raserer uvurderlig natur og fortsetter nedbygging av naturmangfold og matjord, sier Moxnes.

– Rødt vil prioritere trygge veier og rassikring foran nye store motorveier, og satse på buss, tog, bane, båt og ladeinfrastruktur i hele landet, ikke på enorme prestisjeprosjekter. Vi kan ikke bare bytte ut fossilbilene med elbiler og fortsette den elleville trafikkveksten som før.

– Regjeringa fortsetter å basere seg på privatisering, sosial dumping og innleie for å få ned kostnadene. Rødt vil i stedet avslutte den fordyrende oppstykkinga av jernbanen som sløser bort alle millionene på direktørlønninger, samle NSB og heller bruke pengene på nye jernbaneprosjekter.

– Det er begrenset hvor mange ganger Ringeriksbanen kan ligge inne i en transportplan før regjeringa mister all troverdighet på at de vil bygge den. Både størrelsesorden på hele planen og flere av prosjektene gir inntrykk av at dette er mer et forsøk på å hjelpe KrF over sperregrensen, enn et realistisk styringsdokument for samferdselspolitikken de neste ti årene, sier Moxnes.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

En hån mot distriktene

– Regjeringa forsøker å selge dette inn som en plan for distriktene, men sannheten er at selv om det loves mange milliarder til prosjekter i distriktene, så er mange av disse svært upopulære i nærområdene. Sånn sett er planen heller nok et eksempel på den hånlige ministerarrogansen som preger Høyre-regjeringa, sier Moxnes.

– De virkelig store pengene går til prosjekter som Hordfast og Møreaksen som er både dyre, upopulære og klimafiendtlige. Likevel kjører samferdselsminister Hareide på som om det fremdeles var Frp som styrte. Med 123 milliarder i bompengefinansiering legger regjeringa dessuten opp til et nytt bompengeopprør langs kysten. Vi trenger i stedet en rettferdig samferdselspolitikk for hele landet som legger til rette for at flere kan kjøre kollektivt og at vi kutter utslippene, sier Moxnes.

Nytt flertall må sikre en samferdselspolitikk for miljø og sikkerhet

– Det mest tragiske med planen er hvordan den totalt overser klimaendringene. Men heldigvis sitter denne regjeringen på oppsigelse. Noe av det første et nytt flertall må gjøre må være å vrake mesteparten av denne planen, og heller bruke milliardene på jernbane, buss og båt, slik at vi sikrer et godt kollektivtilbud i hele landet. Rødt skal være en pådriver for at dette blir fulgt opp av et nytt flertall etter stortingsvalget.

Les mer om hva Rødt mener