Rødt søker valgkampsekretær i Vestfold

Har du lyst til å være med å bidra til en historisk viktig valgkamp for Rødt i Vestfold? Kanskje er du vår nye valgkampsekretær?

Rødt Vestfold ligger an til å gjøre et godt stortingsvalg i 2021. Med flere medlemmer og valgkampaktivister, trenger vi også flere til å organisere og aktivisere. Rødt Vestfold søker derfor valgkampsekretær i 100 % prosent stilling fra 15.april 2021 til og med 15. september 2021.

Vi søker etter en medarbeider som kan være både en strategisk kraft og samtidig ta ansvar for organisering av valgkampaktivitetene. Vi kan tilby et variert og spennende miljø hvor du kommer til å være del av en viktig valgkamp for Rødt.

Som valgkampsekretær vil du sammen med valgkampledelsen koordinere valgkampen til Rødt Vestfold. Det er en forutsetning at du som valgkampsekretær har stor arbeidskapasitet og en fleksibel hverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • ha kontakt med våre lokallag og andre deler av partiorganisasjonen, andre organisasjoner og andre som henvender seg til Rødt Vestfold
 • informasjonsarbeid, både innad og utad
 • forberede og bidra til gjennomføring av møter, valgkamparrangement, skolering o.l.
 • utforming og formidling av valgkampmateriell
 • ha ansvar for Rødt Vestfolds valgkampøkonomi

Ønsket kompetanse og kvalifikasjoner:

 • har erfaring fra valgkamp eller lignende arbeid
 • har god kjennskap til Rødts politikk og organisasjon er en forutsetning
 • har kjennskap til Rødt Vestfolds politikk generelt er en fordel
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • annen relevant erfaring og/eller relevant utdanning kan også tillegges vekt
 • har førerkort og disponerer bil

Egenskaper vi ser etter:

 • kan arbeide selvstendig og systematisk, men du liker også å samarbeide med andre
 • håndterer å jobbe under høyt press i en periode
 • kan prioritere, fordele oppgaver og arbeide metodisk når det tidvis er hektisk
 • står inne for Rødts politikk

Stillingen innebærer noe kvelds- og helgearbeid.

Har du spørsmål kan du kontakte Maren Kurdøl på tlf: 95824866

Søknadsfrist: 1. april 2021. Søknad med oversikt over relevant erfaring sendes til maren.njos.kurdal@vtfk.no merket "Valgkampsekretær”. Tiltredelse 15. april eller etter nærmere avtale.

Stillingen er 100 prosent. Lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtale mellom Handel og Kontor og AAF, som Rødt følger.