Rødt søker valgkampsekretær i Telemark

Har du lyst til å være med å bidra til en historisk viktig valgkamp for Rødt i Telemark? Kanskje er du vår nye valgkampsekretær?

Rødt i Telemark ligger an til å gjøre et godt stortingsvalg i 2021 og få et historisk stortingsmandat fra Telemark. Med flere medlemmer og valgkampaktivister, trenger vi også flere til å organisere og aktivisere. Rødt i Telemark søker derfor valgkampsekretær i 100%- stilling fra 15. april 2021 til og med 1. oktober 2021.

Vi søker etter en medarbeider som kan være både en strategisk kraft og samtidig ta ansvar for organisering av valgkampaktivitetene. Vi kan tilby et variert og spennende miljø hvor du kommer til å være del av en viktig valgkamp for Rødt.

Som valgkampsekretær vil du sammen med valgkampledelsen koordinere valgkampen til Rødt Telemark. Det er en forutsetning at du som valgkampsekretær har stor arbeidskapasitet og en fleksibel hverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha kontakt med våre lokallag og andre deler av partiorganisasjonen, andre organisasjoner og andre som henvender seg til Rødt i Telemark
 • Informasjonsarbeid, både innad og utad, herunder arbeid med presse og sosiale medier
 • Forberede og bidra til gjennomføring av møter, valgkamparrangementer, skolering o.l.
 • Utforming og formidling av valgkampmateriell
 • Ha medansvar for Rødt i Telemark sin valgkampøkonomi
 • Ha tett kontakt med våre stortingskandidater, spesielt førstekandidaten

Ønsket kompetanse og kvalifikasjoner:

 • Har erfaring fra valgkamp eller lignende arbeid
 • Har god kjennskap til Rødts politikk og organisasjon er en forutsetning
 • Har kjennskap til Rødts politikk og kunnskap om Telemark generelt er en fordel
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ha god digital kompetanse og ha kjennskap til sosiale medier
 • Ha førerkort og disponerer bil (Særlig viktig i valgkampinnspurten).
 • Annen relevant erfaring og/eller relevant utdanning kan også tillegges vekt

Egenskaper vi ser etter:

 • Kan arbeide selvstendig og systematisk, men du liker også å samarbeide med andre
 • Håndterer å jobbe under høyt press i perioder
 • Kan prioritere, fordele oppgaver og arbeide metodisk når det tidvis er hektisk
 • Står inne for Rødts politikk

Stillingen innebærer noe kvelds- og helgearbeid, særlig i de siste månedene i valgkampen.

Har du spørsmål kan du kontakte 1. kandidat for Rødt i Telemark, Tobias Drevland Lund på tlf: 90577024

Søknadsfrist: 1. april 2021. Søknad med oversikt over relevant erfaring sendes til tobiaslund96@gmail.com merket "Valgkampsekretær”. Tiltredelse 15. april eller etter nærmere avtale.

Lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtale mellom Handel og Kontor og AAF, som Rødt følger.