Siste nytt

ME - Vi trenger at inkompetanse byttes ut med oppdatert kunnskapsgrunnlag

ME - Vi trenger at inkompetanse byttes ut med oppdatert kunnskapsgrunnlag

Det har vært en viktig uke for ME hvor det på mandag, i diskusjonen om senvirkninger etter covid-19, ble tatt opp på Dagsnytt18 og i går tirsdag da en interpellasjon fra representanten Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren om ME ble behandlet. En debatt hvor vår egen Seher Aydar hadde et innlegg.

Lightning Process - en "helsetjeneste" vi IKKE ønsker oss

Lightning Process - en "helsetjeneste" vi IKKE ønsker oss

Lightning Process må kunne sies være et perfekt eksempel på hva vi ikke ønsker velkommen inn i fremtidens velferdstjenester – en privat aktør innen alternativ behandling/kursvirksomhet som ved hjelp av lobbyvirksomhet og lite tillitvekkende forskning ønsker et sugerør inn i statskassa, under påskudd av å være positivt for arbeidslinja.