Siste nytt

Rødt Søndre Nordstrand gratulerer helsearbeiderne

Rødt Søndre Nordstrand gratulerer helsearbeiderne innen private helsetilbud med en vel gjennomført streik for lik lønn for likt arbeid. Dette var en viktig streik for et viktig prinsipp. Rødt Søndre Nordstrand ønsker at helsetilbudet i landet skal være i offentlig regi, og i hvert fall at de ansatte ikke skal ha ulike lønns-, pensjons- og arbeidsbetingelser avhengig av hvilken sektor de jobber i. Tariffshopping må det bli satt en stopper for. Desto mer gledelig var det at denne streiken endte så positivt som den gjorde.

Her er Rødt Søndre Nordstrands bydelsprogram

Her er Rødt Søndre Nordstrands bydelsprogram

Rødt Søndre Nordstrand starter sin valgkamp. Vi har jobbet frem et valgprogram etter et årsmøtevedtak og et langt revideringsarbeid.