Siste nytt

Åpent brev om bostøtte og strømpriser

Sendt til samtlige politiske partiet og uavhengige representanter i Sarpsborg bystyre, samt publisert her på vår hjemmeside.

Samferdselstilbud vi kan møte fremtiden med

Samferdselstilbud vi kan møte fremtiden med

Uttalelse fra årsmøtet 2019

Utbygging Hafslund-Dondern

Utbygging Hafslund-Dondern

Rødt Sarpsborg og omegn er bekymret for de økonomiske, miljø- og klima, og de praktiske konsekvenser som en utbygging av strekningen Hafslund-Dondern vil bli, dersom vedtak om utbyggingen skjer nå.

Kontakt oss

Leder

Jan Petter Bruun Bastøe

Jan Petter Bruun Bastøe

97953070

jan.p.bastoe@outlook.com

E-post

roedt.sarpsborg@outlook.com

Adresse

Besøksadresse: A-porten St. Mariegate 2 1707 Sarpsborg Åpent kontor på torsdager 18:00-21:00.