Rødt om statsbudsjettet

– Dette budsjettet er nok en oppskrift på mer urettferdighet og økte forskjeller. Siv Jensen lar fortsatt de rikeste forsyne seg først, og da blir det mindre igjen til å styrke fellesskapet, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

FINANSMINISTER: Siv Jensen (FrP). Foto: Stortinget/CC.

Rødt-lederen sier han håper forslaget til statsbudsjett ender som et testamente over fem år med borgerlig kuttpolitikk og økende ulikhet.

– Dette budsjettet er nok en oppskrift på mer urettferdighet og økte forskjeller. Siv Jensen lar fortsatt de rikeste forsyne seg først, med kutt i selskapsskatten og kutt i formuesskatten på aksjer. Da blir det mindre igjen til å styrke fellesskapet, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Selskapsskatten kuttes fra 23 til 22 %. Skatt på næringsvirksomhet er allerede redusert med 8,8 mrd kroner under denne regjeringa. Samla blir det 11,5 mrd i skattekutt på selskapenes årlige overskudd.

– Med kuttet i selskapsskatten er Norge med på et kappløp mot bunnen alle land taper på. Det blir en konkurranse hvor selv vinneren sitter igjen som taper.

28 mrd kr mindre å bruke
Moxnes mener regjeringens skattekutt har ødelagt muligheten for å satse på nye velferdsløft.
– I dag kunne vi diskutert hvordan vi skulle fordelt 25 000 flere ansatte i den offentlige velferden. Vi kunne diskutert nye og offensive velferdsreformer, som gratis barnehage til alle fire- eller femåringer. Eller hvor raskt vi skal ta igjen etterslepet på barnetrygden, som har stått stille siden 1996. Men på grunn av Siv Jensens årlige skattekutt har vi 28 milliarder kroner mindre å bruke over dette statsbudsjettet. Det er penger som er borte fra felleskassa, og som har endt opp i private lommer. Og aller mest har gått til de som hadde størst lommebok fra før.

Kalddusj for kommunene
I fjor la regjeringa opp til 4,6 milliarder i vekst i kommunenes samlede inntekter (realvekst). I år legger budsjettforslaget bare opp til 1,9 milliarder.

– Dette er en real kalddusj for kommunene, og svekker velferden der folk bor og lokaldemokratiet, framfor å gi en nødvendig styrking.

Småpenger til barn i fattige familier
Heller ikke de pengene de faktisk har å bruke, bruker dagens regjering på en rettferdig måte, mener Moxnes.
– Regjeringa later som om de bekymrer seg for barnefamilier med lite å rutte med. Men regjeringas tiltak for barn som vokser opp i enorm rikdom er mye større enn de foreslåtte tiltakene for fattige barn.

Jeg håper forslaget til statsbudsjett aldri går gjennom, men heller ender som et testamente over fem år med borgerlig kuttpolitikk og økende ulikhet.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Stortinget/CC.

– Søstrene Katharina Andresen, som fikk jobb i Innovasjon Norge uten at den var lyst ut, og Alexandra Andresen, som nylig uttalte at hun ikke har «gjort en dritt» for rikdommen sin, har aleine fått mer enn 181 millioner i skatterabatt i perioden Frp og Høyre har styrt landet. Så to arvinger har alene fått mer enn regjeringens nysatsing på barn i fattige familier. Det er helt latterlig.

– Barnefamiliene er en salderingspost for denne regjeringa. Siv Jensen sparer rundt 222 millioner kroner på å ikke justere opp barnetrygden i tråd med prisveksten det siste året. Barnetrygden har blitt omtrent 2175 millioner kr mindre verdt siden Siv Jensen begynte som finansminister.

Trenger en ny kurs
Moxnes mener regjeringen gang på gang tar fra lønnstakerne, og viser til kutt skatteordningene for kost og reise.

– Det har blitt dyrere å reise til jobben, dyrere å spise på jobben, dyrere å miste jobben. Frp og Høyre viser en imponerende evne til å sende regninga til arbeidsfolk, samtidig får arvinger og aksjeeiere skattegaver. Det er oppskriften på å skape et Forskjells-Norge.

– Jeg håper budsjettforslaget blir stående som Erna Solberg og Siv Jensens siste forsøk på å dytte Norge i gal retning. Et testamente over fem år med borgerlig kuttpolitikk og økende ulikhet. Vi trenger en ny politisk kurs, som får ned de økonomiske forskjellene, rydder opp i arbeidslivet og tar klimaproblemene på alvor.

Les mer om statsbudsjettet hos regjeringen.no: Statsbudsjettet 2019

Les mer om hva Rødt mener