Rødt om budsjettforliket: – Trengs kraftigere lut for å få ned forskjellene

– Det er fortsatt mye som er grått og noe som er blått i budsjettforliket, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder og finanspolitisk talsperson i Rødt.

Jonas Gahr Støres første budsjett er for grått og blått. Foto: Peter Mydske/Stortinget.

– Budsjettforliket viser at det hjelper å si tydelig ifra og legge press, slik vi har sett den siste tiden fra fagbevegelsen og Stortinget, som gjør at vi nå får på plass feriepenger for de som har vært arbeidsledige og snudd flere av Høyre-regjeringas usosiale kutt, for uføre og for andre. Det er gledelig. Samtidig er det fortsatt mye som er grått, og noe er til og med blått, i det rødgrønne budsjettforliket.

– Og selv om feriepengene er reddet for neste år, ligger de over 100.000 som fortsatt er arbeidsledige an til å gå ned i inntekt fra nyttår. Da forsvinner det økte dagpengenivået, som kom som en konsekvens av at krisa lærte oss at sikkerhetsnettet var for svakt. Og tusener vil miste retten til dagpenger når maksperioden ikke forlenges. Det opplever vi er i strid med hva regjeringsplattformen signaliserte, om at korona-krisetiltakene skal vare så lenge det er krise.

– De aller rikeste kan puste lettet ut. Regjeringa tviholder på skatteforliket med høyresida og freder det skattekuttet som har hatt mest å si for økt ulikhet, den lave selskapsskatten, som gjør at den rikeste énprosenten betaler lavere skatt enn mange vanlige arbeidsfolk. Det trengs kraftigere lut for å snu forskjellsutviklingen.

FINANSPOLITISK TALSPERSON: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen.

– Det lukter heller ikke ny og frisk kurs innen helsepolitikken. Det blir dyrere å være syk neste år, når egenandelen på helsetjenester økes med 461 kroner.

– Og dessverre er budsjettet fortsatt for tannløst på tannhelse. Det er ikke i nærheten av å leve opp til Hurdalsplattformens mål om å likestille tannhelsetjenesten med andre helsetjenester. Med det tempoet budsjettforliket legger opp til vil det ta flere tiår før vi når målet om å fylle hullet i velferdsstaten. Vi skal glede oss over alt som endres av Erna Solbergs politikk, men ingenting skjer av seg selv, så her det bare å gire opp videre for å bevege Norge i riktig retning.

Les også: – Skatteforliket øker forskjellene