Regjeringa er rause med børsen, men gir smuler til bøndene

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen mener Statens tilbud til bøndene er alt for dårlig. – Nå må Stortinget ta ansvaret for å følge opp målene i landbrukspolitikken, når regjeringa ikke gjør det. Regjeringa ga aksjeeierne 2,6 milliarder i skattegaver i 2020 alene, men tilbyr bare smuler til bøndene.

Foto: Brage Aronsen.

– Statens tilbud til bøndene er alt for dårlig. Kravet fra bøndene er moderat, de ber bare regjeringen være like rause med dem som med børsen. I fjor ga regjeringen aksjeeiere 2,6 milliarder i skattegaver da de kuttet i formuesskatten. Men man kan jo ikke spise aksjer til frokost, og med den utviklinga i landbruket regjeringa legger opp til, vil vi til slutt stå uten norsk matproduksjon, sier Marie Sneve Martinussen.

– Når regjeringa ikke gjør det, må Stortinget ta ansvar for at målene i landbrukspolitikken følges. Dette tilbudet er en videreføring av raseringa av landbruket vi har sett de siste tiårene. Etter hvert jordbruksoppgjør er det flere og flere bønder som slukker lyset i fjøsen for siste gang, fordi det rett og slett ikke går an å drive på de vilkårene staten legger opp til.

RØDT-NESTLEDER OG 1. KANDIDAT I AKERSHUS: Marie Sneve Martinussen. Foto: André Løyning.

Regjeringas politikk er en oppskrift på hvordan man reduserer antall bønder år for år, ved å ikke sørge for at bøndene har den samme lønna som andre folk her i landet. Hvis regjeringa hadde tatt landbrukspolitikken, klimaendringene og verdens matbehov på alvor, hadde de sett at bøndenes krav er moderat, og må innfris.

Rødt mener at Stortinget må sørge for at jorda holdes i hevd når regjeringa ikke gjør det. Derfor kommer Rødt til å stille forslag i Stortinget om at utøverne i landbruket skal sikres et inntektsnivå og sosiale vilkår på linje med andre grupper.

Les mer om hva Rødt mener