Økt skatt for de rike kan løfte NAVs minsteytelser over fattigdomsgrensa

– En milliardær skal ikke ha lavere skattenivå enn en butikkmedarbeider. Nå er det på tide å tette noen skattehull, sier Rødt-nestleder og finanspolitisk talsperson, Marie Sneve Martinussen.

RØDT-NESTLEDER: Marie Sneve Martinussen er nestleder og finanspolitisk talsperson i Rødt. Foto: Ihne Pedersen.

Onsdag 29. mars presenterte Rødt fram sitt forslag til skattereform. Det viktigste målet med reformforslaget er utjevning – at de rikeste må bidra mer til fellesskapet.

– Vi befinner oss i en krisetid der de aller fleste får det vanskeligere økonomisk. Derfor er det viktigere enn noensinne å ta vare på og styrke fellesskapsløsningene i samfunnet vårt. Rødts forslag til skattereform viser hvordan vi kan få råd til offensive velferdsreformer, som gratis tannhelse og økte minsteytelser for de som er avhengige av hjelp fra fellesskapet. Det siste betyr i praksis at ingen pensjonister, AAP-mottakere eller uføre havner under fattigdomsgrensa til EU.

– Vårt reformforslag ville gitt rundt 30 milliarder kroner mer til fellesskapet, hvorav 25 milliarder kroner kommer fra økt skatt på selskapsoverskudd og 5 milliarder kroner kommer
fra økt finansskatt.

Fritaksmetodens forbannelse

– I dag har vi egentlig to ulike skattesystemer i Norge: Ett for vanlige lønnsmottagere, og ett for en bitte liten elite som lever av aksjeinntekter. Milliardærene betaler en langt mindre andel skatt av sine inntekter enn vanlige lønnsmottakere. Dagens skattesystem er basert på at de rikeste teoretisk skal betale skatt, men ikke gjør det i praksis.

– Mens du og jeg må betale skatt av vår inntekt hver eneste måned, kan de rikeste i Norge velge både om og når de skal skatte. Det er fordi det ikke er skatt på aksjegevinster og utbytter så lenge pengene plasseres i holdingselskaper. Dette kalles fritaksmetoden, og den vil vi fjerne, forklarer Sneve Martinussen.

– En liten andel av gevinstene ved aksjesalg og utbytter er skattefrie. For småsparere utgjør dette som regel et ubetydelig beløp, men for de rikeste betyr skjermingsfradraget at de kan motta hele årslønner uten å betale en krone i skatt. Slik kan vi ikke ha det.

-> Klikk for å lese Rødts forslag til skattereform