Nyhetsarkiv2022

Rødt Nordstrand: Velkommen flyktninger!

Rødt Nordstrand: Velkommen flyktninger!

Nå er over 2 millioner ukrainere på flukt fra hjemlandet sitt, og mange av disse vil komme til Oslo. Derfor er det helt nødvendig at ikke minst verdenssamfunnet stiller opp, men det gjelder også oss i Oslo.

2021

Saker i Nordstrand Bydelsutvalg

Saker i Nordstrand Bydelsutvalg

Rødt er representert i bydelsutvalget på Nordstrand. Det gjør at vi kan fremme saker vi og lokalbefolkningen er opptatt av. Erik Hollie som er Rødts representant oppsummerer bydelutvalgsmøtene og legger fram hvilke saker vi er opptatt av og fremmer forslag til i møtene.

Rødt Nordstrand i media

Rødt Nordstrand i media

Medlemmer i Rødt Nordstrand har skrevet innlegg i lokal presse. Se liste over alle innlegg i saken.

Innkalling til (digitalt) årsmøte 2021 i Rødt Nordstrand - torsdag 21. januar kl. 19.00

Innkalling til (digitalt) årsmøte 2021 i Rødt Nordstrand - torsdag 21. januar kl. 19.00

Som tidligere annonsert avholder Rødt Nordstrand årsmøte 2021 tirsdag 19. januar. Møtet arrangeres på Zoom.

2019

Rødt Nordstrand inviterer til Åpnet møte: Hva skjer i nord-Syria?

Rødt Nordstrand inviterer til Åpnet møte: Hva skjer i nord-Syria?

Kom og hør foredrag om situasjonen i Nord-Syria. Foredragsholder er Andam Aziz, styremedlem i den norsk-kurdiske ungdomsorganisasjonen Ungkurd. Dato: tirsdag 27.november Tid: 19.00-21.00 Sted: Lambertseter fritidsklubb

Rødt har fått inn 1 representant i Nordstrand bydelsutvalg

Rødt har fått inn 1 representant i Nordstrand bydelsutvalg

Ved lokalvalget denne høsten var målet for Rødt Nordstrand å få inn minst én representant i Nordstrand bydelsutvalg. Og det klarte vi! Etter en lang og iherdig innsats under valgkampen er listetoppen vår, Idil Ali-Osman, nå blitt ett av 15 medlemmer i bydelsutvalget. Dette gir oss helt nye muligheter til å fremme Rødts politikk i bydelen.

Torsdag 22.august inviterer Rødt Nordstrand til Folketinget - et åpent møte om Framtidas Lambertseter

Torsdag 22.august inviterer Rødt Nordstrand til Folketinget - et åpent møte om Framtidas Lambertseter

I møtet kan du høre om Rødts syn på de store utbyggingsplanene i bydelen, men også si hva du selv mener er viktige saker for folk som bor her. Til møtet kommer Elin Johannessen (Rødt Nordstrands leder), Idil Ali-Osman og Rosmin Mathews (1. og 3. kandidat til Nordstrand bydelsutvalg) og Mikkel Øgrim Haugen (5. kandidat til bystyret). Sted: Lambertseter Fritidsklubb, Tid: Torsdag 22. august kl 19.00.

Valgkampen er i gang - les om Rødt Nordstrands viktigste saker i valgprogrammet vårt

Valgkampen er i gang - les om Rødt Nordstrands viktigste saker i valgprogrammet vårt

For Rødt Nordstrand startet valgkampen allerede lørdag 3.august. Da sto vi på stand både på Lambertseter, Simensbråten og Sæter for å dele ut valgprogrammet vårt og snakke med folk om sakene vi er opptatt av i bydelen vår.

Innlegg fra listetoppene våre om utbyggingsplanene for Lambertseter-Karlsrud

Innlegg fra listetoppene våre om utbyggingsplanene for Lambertseter-Karlsrud

Rødt Nordstrands listetopper har skrevet innlegg om utbyggingsplanene for Lambertseter-Karlsrud.

Rødt Nordstrands liste til bydelsutvalget er klar

Rødt Nordstrands liste til bydelsutvalget er klar

9.september 2019 skal det velges nytt bydelsutvalg i bydel Nordstrand. Rødt Nordstrand har levert inn liste med sine kandidater til bydelsutvalget. Se oversikt over de 21 kandidatene som stiller til valg på vegne av Rødt i bydelen.