Rødt Nordstrand: Velkommen flyktninger!

Nå er over 2 millioner ukrainere på flukt fra hjemlandet sitt, og mange av disse vil komme til Oslo. Derfor er det helt nødvendig at ikke minst verdenssamfunnet stiller opp, men det gjelder også oss i Oslo.

Krigen i Ukraina og russernes overgrep mot det ukrainske folket berører oss alle dypt. Sivilbefolkningen er utsatt for enorme lidelser og trolig vil vi oppleve den største flyktningestrømmen i Europa siden 2. verdenskrig. Egentlig helt ufattelig!
Nå er over 2 millioner ukrainere på flukt fra hjemlandet sitt, og mange av disse vil komme til Oslo. Derfor er det helt nødvendig at ikke minst verdenssamfunnet stiller opp, men det gjelder også oss i Oslo.
De ukrainske flyktningene som kommer hit til byen, og som i hovedsak vil være kvinner og barn, vil jo bli bosatt i bydelene, bortsett fra enkelte bydeler som trolig blir unntatt fordi de allerede har mange flyktninger bosatt.
Nordstrand er ikke en av disse bydelene. Foreløpig finnes det ikke noe tall på hvor mange flyktninger det vil dreie seg om, men det blir uansett et stort antall.
Derfor foreslår vi i Rødt Nordstrand at bydelsutvalget på sitt møte 24.3 vedtar å fordømme Russlands krig i Ukraina og at bydelspolitikerne ønsker flyktninger fra Ukraina hjertelig velkomne i vår bydel.
Det er å håpe at politikerne i de andre partiene i bydelsutvalget vil være med å vedta dette som et klart signal til at bydelsadministrasjonen skal legge til rette for at vi kan ta imot flyktningene på Nordstrand.
Sannsynligvis vil bydelen få spørsmål fra kommunen sentralt om det finnes egnede lokaler i bydelen for mottak av flyktninger, og for bosetting av flyktningefamiliene. Og de lokalene finnes, det er det ingen tvil om.