– Lommeboka skal ikke bestemme om du har råd til god tannhelse

– Tannhelsetilbudet er et stort hull i velferdsstaten. Det hullet er det på tide å begynne å tette. Alle skjønner at det blir feil at lommeboka bestemmer om du har råd til sunne tenner eller ikke, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som lover milliarder til tannhelse i Rødts alternative statsbudsjett.

Foto: Pxhere.

– Gratis tannhelse til flere er viktig i kampen mot Forskjells-Norge. Derfor er dette den største satsinga i Rødts alternative statsbudsjett. Her viser vi at det er mulig å komme ganske langt på bare et år, forklarer Moxnes.

– At tannhelsa blir stadig bedre er en godt utgangspunkt, fordi kostnadene nå er lavere enn de var for et par tiår siden.

– Andre partier har prøvd å løfte tannhelse ved å gi utvalgte grupper gratis tannhelse. Vi mener derimot at et tannhelseløft må komme alle til gode, ikke bare gi støtte basert på diagnoser eller økonomisk sårbarhet. Det handler om å sikre at alle føler de får noe igjen, og at viljen til å betale skatt for disse tjenestene ikke svekkes.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: André Løyning.

3 milliarder til tannhelse

Rødt setter av 3 milliarder i sitt alternative budsjett for å ta et krafttak for fellesfinansiert tannhelse. Basert på beregninger fra Finansdepartementet vil denne summen holde til minst disse tiltakene:

  • I dag er tannhelse gratis for alle barn under 18 år gjennom den offentlige tannhelsetjenesten. Rødt vil utvide denne rettigheten til å gjelde til og med det året man fyller 25 år.
  • For alle voksne over 25 år vil Rødt innføre et egenandelstak for tannhelse på 2000 kroner. 40 % av alle utgifter over dette beløpet refunderes. Dette vil redusere tannlegeregninga betydelig for 1,1 millioner nordmenn.
  • Rødt vil også reversere regjeringas kutt i tannhelse ved å justere takstene i tråd med prisvekst og ta inn igjen takst for tannreguleringer som regjeringa har foreslått å fjerne.

Les hos Dagbladet: Vil gjøre tannlegen billigere for over en million nordmenn

– Noen vil kanskje spørre seg hvorfor vi vil bruke store penger på å gi folk rimeligere tannbehandling hos kommersielle tannleger. I dag er det jo til dels stor privat inntjening i deler av tannhelsetjenesten. Rødt ønsker derfor på sikt å utvide den offentlige tannhelsetjenesten, slik at penger bevilget til tannhelse går til tannhelse og ikke privat fortjeneste.

– For å starte denne omlegginga, og samtidig fase inn utgiftene over statsbudsjettet foreslår vi å gjøre to ting samtidig - både heve aldersgrensa for gratis tannhelse, og innføre et egenandelstak med refusjonsordning for resten av befolkninga i. Det er vår totrinnsrakett i retning et tannhelsetilbud hvor det er behovene som er viktigst, ikke betalingsevnen.

– For å sikre at pengene som settes av til refusjoner ikke går til økte overskudd i de private klinikkene foreslår av at det settes et pristak i refusjonsordninga for hva de private klinikkene kan ta seg betalt. Dette har også Arbeiderpartiet foreslått tidligere, sier Moxnes.

Les også: Alt om statsbudsjettet

Les mer om hva Rødt mener