Lanserer klimaplan: – Utslipp henger sammen med ulikhet

10. november legger Rødt fram en plan som viser hvordan vi kan kutte klimagassutslipp på en kraftfull og rettferdig måte. – Det er de rikeste som forurenser mest, og dermed de som må ta de største kuttene, sier Sofie Marhaug.

LEGGER FRAM KLIMAPLAN: Marie Sneve Martinussen, Sofie Marhaug, Bjørnar Moxnes og Geir Jørgensen. Foto: Ihne Pedersen.

– Altfor lenge har norsk klimapolitikk handlet mer om målsetning enn om handling. I vår plan viser vi helt konkret hvordan vi kan handle for å få ned utslippene nå. Og det gjør vi ved å sørge for at de rike kutter mest, sier Sofie Marhaug, stortingsrepresentant og energi- og miljøpolitisk talsperson for Rødt.

Rødts klimaplan viser hvordan vi kan redusere tilsvarende 73 % i Norges utslipp sammenlignet med 1990. 64,5 % av dette er kutt som telles direkte på det nasjonale utslippsregnskapet.

STORTINGSREPRESENTANT: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

– Utslipp henger sammen med ulikhet. Det er de rikeste som forurenser mest, både de rike landene, men også de rikeste folka i hvert land. De rike i Norge er de eneste som burde ha klimaskam – vi kaller det rikingskam.

– De burde skamme seg over å for eksempel fly så mye privatfly, som er det mest forurensende man kan gjøre. Men det er ikke nok med skam. Vi må sørge for at de ikke har så mye penger mellom hendene. Derfor vil Rødt innføre en rikingskatt. Alle som har mer enn 1,5 millioner i inntekt, skal betale en ekstra klimaskatt, sier Marhaug.

Rødts klimaskatt vil bremse luksusforbruk og bidra med mer til investeringer i utslippskutt. Fellesskapet må ta ansvar for at det blir lettere å spare energi, reise kollektivt, reparere klær og annet utstyr. Vi har gode forutsetninger for å gjøre den verdensledende prosessindustrien vår enda mer miljøvennlig. Det viser Rødts klimaplan hvordan vi skal få til.

Rødts viktigste grep for å kutte ulikheter og utslipp

 • Kutte store punktutslipp i industrien gjennom målrettede støtteordninger til utvikling og introduksjon av ny teknologi
 • Gjøre det dyrere å forurense, men betale tilbake pengene til folk med dårlig råd med en klimarabatt, som særlig omfordeler til barnefamilier og folk i distriktene
 • Forbud mot privatfly og en progressiv flyavgift for reiser mellom de store byene i Norge, der det er god togforbindelse, og utenlands utover én ferietur i året
 • Redusere luksusforbruk og øke finansiering av klimatiltak gjennom økt skatt på de høyeste inntektene
 • Finansiere karbonfangst- og lagring på avfallsanlegg over hele landet
 • Krav om omstillingsplaner for hele oljeindustrien som ikke sluker kraft fra land
 • Strengere krav til materialvalg og gjenbruk i bygg
 • Reduksjonsmål for flytrafikken innenlands og utenlands gjennom Avinor
 • Finansiere utslippsfrie hurtigbåter og ferger over hele landet
 • Storstilt satsing på kollektivtrafikk og økte CO2-avgifter for å redusere veitrafikkens utslipp
 • Satsing på økt karbonopptak gjennom blant annet krav til skogbruket og finansiering av tiltak i jordbruket
 • Omstillingsprogram for yrkeskjøretøy og dato for stans i alt fossilt nybilsalg
 • Flytting av gods fra vei til bane
 • Krav og avgiftsendringer for å fjerne fossile fartøy i petroleums- og havbruksnæringene