– Regjeringa svikter kysten

Ap og Sp kaster her bort en historisk mulighet til å få fisken tilbake til folket og skape arbeidsplasser, sier Geir Jørgensen etter at regjeringa danner flertall med høyresida om kvotemeldinga.

Fredag ble det klart at regjeringen har gått sammen med Frp, Høyre, KrF og Venstre og blitt enige om ny kvotemelding. Meldingen er handler om fordeling av fiskekvoter og har stor betydning for fiskeripolitikken.

Rødt var lenge med i forhandlinger om kvotemeldinga, men ble satt på gangen i siste runde. Geir Jørgensen, fiskeripolitisk talsperson i Rødt, er svært skuffa over utfallet.

FISK: Geir Jørgensen, fiskeripolitisk talsperson i Rødt. Foto: Ihne Pedersen.

– Ap og Sp kaster her bort en historisk mulighet til å få fisken tilbake til folket og skape arbeidsplasser i kystfiske og videreforedling i landindustrien. Denne avtalen svarer ikke ut Riksrevisjonens kritikk av fiskeripolitikken, den skaper ikke mer aktivitet på fiskeanlegg eller på havet i fiskeværene i Nord-Norge.

– I dag kan de rikeste rederne og største kvotebaronene være fornøyd med å ha fått nesten fult gjennomslag for å verne sin inntjening på bekostning av kystsamfunnene. Det bør være tungt for en ny fiskeriminister fra Nord-Norge å administrere høyresidas fiskeripolitikk de neste årene.

  • Regjeringen har kommet til enighet med Høyre, Venstre og FRP om en ny kvotemelding.
  • Rødt mener at fisken skal bygge opp lokalsamfunn langs kysten, ikke private formuer. Derfor har vi forhandlet for å sikre at så mye som mulig av fiskekvotene nå tilbakeføres til kystfiskerne og lokalsamfunnene som de siste årene har mista kvoter til store trålere.
  • I sitt opprinnelige forslag til kvotemeldinga foreslo regjerninga noe omfordeling fra trålerne i havfiskeflåten til kystfiskerne blant annet at havfiskeflåten skulle gi 2% av sin totalkvote til den minste kystflåten. Med fredagens avtale med høyrepartiene er mye av denne omfordelinga avblåst.

Jørgensen peker på at Rødt har vært konstruktive i forhandlingene, og kaller utfallet en tapt mulighet.

– Her hadde regjeringa alle muligheter til å få god hjelp til å oppfylle egne løfter om omfordeling, og for å sikre bosetting, sysselsetting og verdiskaping langs kysten. Det er utrolig skuffende at regjeringa har smelt døra igjen for oss, og aktivt søkt flertall med høyresida fremfor å følge opp signalene fra deres egne velgere i Stortingsvalget.

Les mer om hva Rødt mener