Rødts forskjellskrise-pakke

Økte priser forsterker Forskjells-Norge. Heldigvis er det mulig å ta tilbake kontrollen.

RØDT-LEDER: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ihne Pedersen.

Nå trengs det krisegrep

Rødt kommer aldri til å gi seg i kampen mot økte forskjeller. Nå ser vi at leieprisene er ute av kontroll, maten blir dyrere og stadig flere sliter økonomisk. Da trengs det handlekraft for å få opp inntektene til folk og kutte i regningsbunken.

Rødts forslag til forskjellskrise-pakke

1. Øke inntektene til de som har minst

Rødt vil øke minsteytelsene for uføre, arbeidsavklaringspenger, minstepensjonister og sosialhjelpen. Vi vil umiddelbart øke minsteytelsene med 1000 kroner i måneden og lage en forpliktende opptrappingsplan opp til minimum fattigdomsgrensa.

2. Frys leieprisene

Rødt har foreslått at utleiere ikke skal få lov til å øke husleien med mer enn fire prosent over to år, slik der har gjort i Danmark. På sikt må det på plass en boligpolitikk for flere rimelige boliger for leie og eie.

3. Billigere tannhelse og egenandeler

Rødt vil kutte egenandelene for helsehjelp og gjennomføre en tannhelsereform med mål om gratis tannhelse.

4. Billigere kollektivtrafikk

Rødt vil kutte billettprisene i kollektivtrafikken.

5. Gratis skolemat

Rødt vil at gratis skolemat skal innføres og styrke kommuneøkonomien for å få råd til det.

6. Bryte opp makten til de store dagligvaregigantene

Rødt har foreslått å bryte opp Norgesgruppen og å gi Konkurransetilsynet sterkere virkemidler til å bryte opp de dominerende selskapene.

7. Kutte i momsen

Rødt vil kutte momsen på reparasjoner, norskprodusert frukt og grønt og på Norgesferie.

8. Maksrente på forbrukslån

Rødt vil innføre maksrente på forbrukslån og kutte i inkassosalærer.

9. Styrke overføringene til matsentralene

Matsentralene kunne delt ut dobbelt så mat med styrket finansiering. Staten må sørge for at alle i Norge har tilgang på mat.

10. Makspris på strøm

Rødt vil ha makspris på strøm på 35øre/kWh. Flere kommuner med konsesjonskraft eller krafteierskap burde også tilby strøm med makspris til sine innbyggere.

11. Skattlegge bankene som har tjent seg rike på rentesjokket

Rødt vil skattlegge bankenes ekstreme rentemarginer for å hindre at de øker utlånsrentene unødvendig mye, slik man har gjort i Spania og Italia

Les mer om Rødts krisepolitikk i vårt forslag til alternativt statsbudsjett: En rettferdig vei ut av forskjellskrisa

Hvorfor trengs det en forskjellskrise-pakke?

Forrige renteøkning har nettopp slått inn på folks månedlige utgifter. Renteøkningene kommer på toppen av de enorme prisøkningene som har pågått i ett og et halvt år. Nå viser forbruksforskningsinstituttet SIFOs undersøkelser at over 100.000 husstander har måttet oppsøke matkø, og at et flertall av Norges befolkning for første gang i moderne tid ikke har økonomisk trygghet.

De økte prisene er ikke lenger et problem, en utfordring eller en bekymring. Det er en krise. Men krisetiltakene har foreløpig uteblitt. Nå er tida inne for å ta tilbake kontrollen.

Derfor krever Rødt en forskjellskrisepakke, og foreslår en liste med prioriterte tiltak for å ta tilbake kontrollen over prisene. Dette er tiltak som dels må følges opp av regjering og storting, og dels lokaltpolitisk. Flere av sakene vil avgjøres lokalt, blant annet når det kommer til økt sosialhjelp, boligpolitikk, tannhelse, kollektivtrafikk, skolemat og strøm.

LES OGSÅ:

-> Les om Rødts prisløfte