En rettferdig vei ut av forskjellskrisa

Her kan du lese Rødts alternative statsbudsjett for 2024.

Foto: Ihne Pedersen

En rettferdig vei ut av forskjellskrisa

Rødts alternative statsbudsjett for 2024

Hovedsatsningene i Rødts forslag til statsbudsjett

Øke inntektene

Rødt vil:

 • øke velferdsstatens minsteytelser med 12 000 kroner neste år. Det gjelder pensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, studiestøtte, dagpenger, sosialhjelp, overgangsstønad, engangsstønad, introduksjonsstønad, tiltakspenger og kvalifiseringsstønad. Økningen skal skje allerede fra 1. januar. Kostnad: 6,9 milliarder kroner.
 • prisjustere barnetrygden og styrke den med 100 kroner per måned for barn over seks år, som har sakket akterut i flere år, fra 1. mars. Kostnad: 1,7 milliarder kroner.
 • øke fribeløpet for uføre til 1 G slik at det skal lønne seg å jobbe, også for dem som går på trygd. Kostnad: 689 millioner kroner.

Kutte i regningsbunken

Rødt vil:

 • kutte egenandelstaket for helsetjenester med over 1 000 kroner slik at man maksimalt skal betale 2 000 kroner for medisiner i året, kutte i ikke møtt-gebyret og utvide gratis helsetjenester opp til 18 år. Kostnad: 2 milliarder kroner.
 • innføre gratis skolemat i grunnskolen fra neste skoleår. Kostnad: 1,2 milliarder kroner.
 • sette i gang første trinn i en tannhelsereform – 40 prosent refusjon over et egenandelstak på 2 500 kroner. Kostnad: 2,9 milliarder kroner.
 • redusere billettprisene på kollektivtrafikk med 25 prosent. Kostnad: 2 milliarder kroner.
 • fjerne moms på reparasjoner og norskprodusert frukt og grønt. Redusert moms på kollektivtrafikk og norgesferie. Kostnad: 2,5 milliarder kroner.

I tillegg vil Rødt:

 • gi mer penger til kommunene: Rødt styrker kommunene med over 9 milliarder kroner, hvorav 3 milliarder er frie inntekter.
 • innføre en klimarabatt som tilbakebetaler de inntektene fra økt CO2-avgift og reversering av kutt i veibruksavgiften. Klimarabatten i 2024 er 1 500 kroner til alle med inntekt under 250 000 kroner, og 1 200 kroner for alle med inntekt mellom 250 000 og 500 000 kroner. I tillegg ønsker vi at tilbakebetalingen skal inneholde et barnetillegg og en geografisk profil, hvor innbyggere i distriktskommuner får mer igjen.
 • øke forsvarsbudsjettet med over 600 millioner kroner og frigjør ytterligere midler til å styrke Forsvaret av Norge ved å kutte i antall kampfly og krigsdeltakelse i utlandet.
 • styrke grunnbemanningen i barnehagene ved at alle barnehager med mer enn 50 barn får én ekstra pedagog eller fagarbeider.

Forord

Den økonomiske utryggheten har bitt seg fast for halvparten av befolkningen. Flere sliter og de som sliter mest, får det stadig verre. Over 100 000 husstander må velge mellom strøm og mat, eller å oppsøke matkøer. Stadig flere dropper tannlegebesøk eller annen nødvendig helsehjelp, eller må si nei til fritidsaktiviteter for ungene. Forskere advarer om en fattigdom vi ikke har sett i Norge siden etterkrigstida.

Budsjettforslaget fra regjeringa var blottet for nye tiltak for folk med dårlig råd. Det trengs handlekraft og en tydelig politikk som får ned forskjellene, tar tilbake kontrollen over prisene og sikrer tryggheten for folk flest. I stedet velger regjeringa i alt for stor grad å krysse fingrene og håpe på bedre tider. Det holder ikke.

I dette budsjettet lanserer vi en forskjellskrisepakke som øker inntektene, kutter i regningsbunken og tar tilbake kontrollen over prisene. Vi foreslår å redusere utgiftene til medisiner og helsetjenester ved å senke egenandelstaket med over 1 000 kroner, og innføre en egenandelsordning for tannhelse, som starten på en tannhelsereform hvor tennene behandles som en del av kroppen. Alle barn i grunnskolen skal få gratis skolemat. På den måten får folk mer å rutte med, og det universelle velferdssystemet bygges ut.

Regningen sender vi til dem som tjener på at prisene har økt: Selskap som går med overskudd. Bankene som har historisk høye overskudd fordi de øker rentene mer enn nødvendig.

Rødt sier et klart nei til velferdsprofitørene, som uthuler vår felles velferd når vi i stedet må styrke den. Derfor foreslår vi kutt for kommersielle selskaper i barnehager og barnevern. I stedet øker vi bemanningen i velferden slik at barna får den oppfølgingen de trenger, og de ansatte får en jobb det er mulig å stå i over tid.

Regjeringa har ikke levert en troverdig plan for hvordan Norge skal nå sine klimamål. Sammen med vårt alternative budsjett, legger vi frem en plan for utslippskutt frem mot 2030, hvor vi kutter utslipp rettferdig, slik at det blir billigere å velge miljøvennlig og de rikeste som har mest og forurenser mest også må bidra mest.

Vi opprettholder målet om å gi 1 prosent av brutto nasjonalinntekt til verdens fattigste, som er rammet av krig, hungersnød og forverrede levekår. Bistand til verdens fattigste øker ikke inflasjonen. Vi må videreføre og vi må styrke støtten til folk som rammes av krig og okkupasjon, og ringvirkningene av disse. Både i våre nærområder og ellers i verden. Det er stort behov for støtte til gjenoppbyggingen av Gaza, som har blitt lagt nærmest i ruiner av Israels bomber.

Nå må vi ta tilbake kontrollen. Vi må flytte makt fra storselskapene og bankene til folkestyret og fagbevegelsen. Vi må få slutt på særbehandlingen av de rike og mektige.

Nå er jobb nummer én å sikre folk flest bedre materielle vilkår. De virkelige verdiskaperne må sitte igjen med mer. Mer av både penger, trygghet og framtidshåp.

Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt

Les resten av budsjettet i heftet:

En rettferdig vei ut av forskjellskrisa

Rødts alternative statsbudsjett for 2024