– Hvor ble det av #metoo-millionene?

– Venstre varslet at de skulle prioritere tiltak mot seksuell trakassering, men det er ikke spor av nye midler til dette i regjeringas budsjettforslag, sier Rødts 1. vara til Stortinget, Seher Aydar.

#METOO: Regjeringa vil ikke bruker penger på bekjempelse av seksuell trakassering. Foto: Pixabay.

Så sent som i august lovet Venstre å sørge for at regjeringa skulle bla opp friske millioner til bekjempelse av seksuell trakassering. Et av tiltakene som ble foreslått var en egen pott på statsbudsjettet, som ulike organisasjoner og andre som jobber mot seksuell trakassering kan søke om midler fra.

Les hos VG: Presser egen regjering til å bla opp #metoo-millioner

– Regjeringa forsøker å framstå som handlekraftige, men har i praksis vist at de er en bremsekloss i arbeidet mot seksuell trakassering, sier Aydar.

– Det er bra at #metoo-opprøret nevnes i budsjettet. Men det har liten betydning når det ikke er noen vilje til å bruke penger på de tiltakene som fungerer.

1. VARA TIL STORTINGET: Seher Aydar. Foto: Einar Aslaksen.


Regjeringa skriver i budsjettforslaget at de anerkjenner utfordringen med at «Kvinner utsettes i større grad enn menn for vold i nære relasjoner, for seksuell trakassering, voldtekt, sterk sosial kontroll, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.»

– Nettopp derfor er det oppsiktsvekkende at de ikke evner å følge opp denne anerkjennelsen med politiske tiltak. Rødt foreslo å øke støtten til frivillige organisasjoner som JURK - Juridisk rådgivning for kvinner med 30 millioner i våre forslag til statsbudsjettet i fjor. Vi foreslo også å øke støtten til kvinneorganisasjoner. Dette ville vært en viktig start, men det fikk ikke støtte av regjeringspartiene.

– Nå er spørsmålet om Erna Solberg og resten av regjeringa vil sette av penger til tiltak mot seksuell trakassering, eller om den enorme bevegelsen som har oppstått skal avspises med ord og tomme løfter.

Les også: Rødt om statsbudsjettet

Les mer om hva Rødt mener