Ny tilsett i Raudt Hordaland sin administrasjon

I dag har Raudt Hordaland fått ein ny medarbeidar. Jeanette Syversen er tilsett som fagleg sekretær i 50% i fyrste omgang i tre månader.

Jeanette vil i hovedsak ha følgende oppgaver:

  • Organisere fagleg utval i Raudt Hordaland
  • Styrke partiet sin plass i fagrørsla ved å støtte faglege kampar
  • Mobilisere partiet sine medlemmar, og styrka kontakten med fagorganisasjonar
  • Styrkje det fagleg regionale samarbeidet på vestlandet

Dersom du er interessert i å vere delaktig i Raudt Hordaland sitt faglege arbeid kan du kontakte Jeanette på mail faglighordaland@roedt.no.

Vi ønskjer Jeanette velkomen og ser fram til at det faglege arbeidet i fylket blir styrka!