Nasjonal ramme for vindkraft - Jeanette Syversen sitt innlegg i saken.

Jeanette Syversen sitt innlegg om vindkraft på Fylkestinget i Hordaland 1.oktober 2019.

TILLEGGSFORSLAG PKT. 1:
Hordaland fylkeskommune føreset at det blir innført kommunal vetorett i samband med eventuelle nye vindkraftprosjekt i Norge.
TILLEGGSFORSLAG PKT. 2:
Vindmølleprosjekt til havs må ta omsyn til miljø- og fiskeriinteresser.