For en solidarisk utenrikspolitikk

Vi nordmenn er et fredelig folk, men politikken som føres av norske politikere er ikke det. Kampen mot krig ble min inngang til politikken, og er noe jeg brenner for den dag i dag.

Jeg kan fortsatt kjenne gåsehuden på armene når jeg minnes det som var noen av de største demonstrasjonene i Norges historie. Vi var over 15 000 mennesker bare i Bergen, som hadde møtt opp for å si nei til den folkerettsstridige Irak-krigen i 2003. FNs sikkerhetsråd ble manipulert av USAs utenriksminister, med forfalskede “bevis” som argument for væpnet intervensjon. Siden den tid har Norge dessverre deltatt i flere angrepskriger som ikke har vunnet kampen mot terror, men snarere gjort verden til et mer utrygt sted. Krigene som Stortingspartiene har tatt Norge inn i, har bidratt til å destabilisere Midtøsten og Nord-Afrika, og skapt kaos og sosial nød, grunnlag for militant islamisme, og drevet svært mange mennesker på flukt.

Dagens regjering har kjøpt jagerfly til 200 milliarder kroner, samtidig som det nasjonale forsvaret blir bygd ned. Norge har blitt en krigsprofitør. Vi selger våpen over hele verden. Noen av dem ender i Gaza, hvor de dreper og lemlester uskyldige palestinere. Rødt vil ha slutt på norsk våpeneksport til områder med krig og konflikt. I en tid hvor atomvåpentrusselen igjen er i nyhetsbildet, er det neppe noen vinnersak at den norske regjeringen valgte å stå utenfor forhandlingene om et internasjonalt forbud mot atomvåpen, mens et stort flertall av verdens stater går inn for dette.

Siden 2012 har Norge ensidig deltatt aktivt i krigen i Syria. 400.000 syrere har blitt drept og 12 millioner har blitt drevet på flukt under denne krigen, hvor vi ikke har bidratt til forsoning, men heller til å styrke konfliktnivået. Espen Barth Eide, da utenriksminister for Arbeiderpartiet, uttalte i 2012 at samlingsorganisasjonen for opposisjonsgrupper “Den syriske nasjonalkoalisjonen” var “den legitime representanten for det syriske folket” (NRK.no, 08.12.2012). Ved å slutte oss til EUs sanksjoner har vi ifølge en lekket FN-rapport bidratt til å vanskeliggjøre humanitær hjelp (Independent, 7. oktober 2016).

Sagt med andre ord, nå er det på tide å jobbe for en solidarisk norsk utenrikspolitikk. Erna Solberg sier at hun godt kunne hatt Jonas Gahr Støre som utenriksminister i sin regjering (Nettavisen, 1. september 2017). Høyre og Arbeiderpartiet er svært like i utenrikspolitikken, og alle de etablerte partiene har støttet norske angrepskriger.

77 % av alle nordmenn ønsker at utenrikspolitikk skal være en del av valgkampen. Når utenrikspolitikk likevel får liten plass i debatten foran valget, skyldes det at de etablerte partiene har liten interesse av et åpent ordskifte om Norges rolle i verden. Setter du fred og forsoning høyt på prioriteringslisten i dette valget bør du stemme på Norges eneste konsekvente fredsparti, og det partiet er Rødt.

Jeanette Syversen, 1. stortingskandidat for Rødt i Hordaland