Lagsmøte Mai - Vårt neste lagsmøte vil bli onsdag 18.5

Neste lagsmøte er onsdag 18. mai og i helgen 21. mai vil det være aksjonsdag for likelønn med aksjonsfrokost.

Nasjonal aksjonsdag for likelønn.
Norske kvinner tjener fortsatt bare 89,6 % av det menn tjener i gjennomsnitt. Lørdag 21. mai tar vi til gatene landet rundt for å kreve effektive tiltak mot lønnsforskjeller mellom kjønnene. (124 kB)

https://roedt.no/likelonn22