Våre folkevalgt

Mari Rise Knutsen

Mari Rise Knutsen

Representant i bydelsutvalget og representant i utvalg for mangfold, oppvekst og kultur

oslo@roedt.no

Shahla Sultani

Shahla Sultani

Representant i bydelsutvalget

40140376

sultanishahla@hotmail.com

Mona Jamtli

Mona Jamtli

Representant i arbeidsutvalg for helse- og sosialsaker

monajamtli@gmail.com

BB

Ben Borgen

Representant i arbeidsutvalg for byutvikling og miljø

ben.borgen1@gmail.com

Styret i Rødt Grorud

Mads Opheim

Mads Opheim

Leder

mads.opheim@gmail.com

LUH

Lisa Uggedal Holm

Kasserer

45809170

lisa.u.holm@gmail.com

UT

Ulrich Thallemer

Styremedlem

40002566

uthallem@online.no

Shahla Sultani

Shahla Sultani

Styremedlem

40140376

sultanishahla@hotmail.com

Amalie Wollvik

Amalie Wollvik

Styremedlem

95465949

wamalie@hotmail.com

Rina Wesenberg

Rina Wesenberg

Styremedlem

rinawes91@gmail.com

Audun Bjerk

Audun Bjerk

Vara

audunbjerk@gmail.com

Mari Rise Knutsen

Mari Rise Knutsen

Vara

oslo@roedt.no

MA