Aksjonsdag mot baseavtalen torsdag 28. april kl. 17:00 utafor Stortinget

Nettverket «Aksjon mot baseavtale med USA» som Rødt er tilsluttet legger opp til aksjon i Oslo torsdag 28. april på Eidsvolls plass utenfor Stortinget .

Hvor kan jeg finne mer info?
Om du ønsker mer info om både aksjonsdagen og Baseavtalen, se nettsiden til basenettverket:https://mot-baseavtale.blogspot.com/