– For Rødt er en sosialisme uten demokrati overhodet ingen sosialisme

Fem tøffe med Bjørnar Moxnes: Rødt-lederen svarer på noen av de vanligste kritiske spørsmålene om Rødt.

RØDT-LEDER OG 1. KANDIDAT I OSLO: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

Rødt snakker mye om Forskjells-Norge. Hvor ble det av den internasjonale solidariteten?

– Internasjonal solidaritet er en grunnverdi for Rødt. Her går vi i front i mange saker, for eksempel i spørsmål om vaksinetilgang for fattige land, fritt Palestina og at oljefondet skal ut av selskaper som ødelegger klimaet eller knuser fagforeninger. Så er det viktig å minne om at Rødt er det eneste partiet på Stortinget som er konsekvent mot norsk deltakelse i USAs angrepskriger. Men det er ingen motsetning mellom internasjonal solidaritet og kamp mot Forskjells-Norge, undertrykte i andre land har ingenting å vinne på at milliardærene i Norge får mer makt på bekostning av resten. Tvert imot.

Rødt sier nei til oljesluttdato, nei til bompenger, nei til vindkraft. Er Rødt egentlig et miljøparti?

– Ja, rettferdig miljøpolitikk er en av hovedsakene våre. Vi vil stanse all ny oljeleting, kutte utslippene med 70 prosent innen 2030, satse på jernbane framfor store motorveier og særlig stramme inn for dem som slipper ut mest – dem med høyest inntekt. Vi fikk også full pott i Naturvernforbundets partiguide, som vurderte alle partienes miljøpolitikk.

– Så er det noen saker hvor ulike hensyn står opp mot hverandre, for eksempel vindkraft. Der sier vi nei, fordi vi mener det blir feil å sette natur og fiskeressurser i fare for å skaffe fornybar energi, særlig når det finnes bedre alternativer.

Hvorfor stemme Rødt hvis dere ikke vil sitte i regjering?

– Fordi et sterkt Rødt blir avgjørende for å kaste dagens høyreregjering og sikre et virkelig politisk vendepunkt. Rødt vil stille harde krav til en ny regjering, blant annet om å få ned forskjellene, rettferdig miljøpolitikk og profittfri velferd. Vi ønsker oss en samarbeidsavtale og tror det vil gi mer gjennomslag enn om vi skulle gått inn i regjering, da er det lett å bli slukt.

Det viktigste for Rødt er ikke hvem som blir statsminister, men hvordan vi kan få mest mulig gjennomslag for å få ned de økonomiske forskjellene.

Foto: Ihne Pedersen.

De fleste land som har kalt seg sosialistiske og kommunistiske har endt i despoti. Hvorfor skal det gå bedre denne gangen?

– Rødt er et krystallklart demokratisk parti, med en politikk som står milevis unna støtte til Mao og ettpartistat. Vi tar avstand fra maktkonsentrasjon hos eliter enten de kaller seg kommunister eller kapitalister. For Rødt er en sosialisme uten demokrati overhodet ingen sosialisme.

– Det nærmeste vi kom et sosialistisk folkestyre i forrige århundre, var de skandinaviske velferdsstatene. Det er disse tradisjonene vi vil bygge videre på og utvide: gratis helsevesen, gratis utdanning, tryggheten på at du får hjelp hvis du blir arbeidsufør. Folkebibliotekene, landbruket, allemannsretten.

Du har sagt at Arbeiderpartiet har null troverdighet når det gjelder å få ned forskjellene, siden de har en skattepolitikk som er så lik Høyre sin. Hvorfor mener du da Støre burde bli statsminister?

– Det viktigste for Rødt er ikke hvem som blir statsminister, men hvordan vi kan få mest mulig gjennomslag for å få ned de økonomiske forskjellene. Det er lettere å få til med Støre som statsminister, i samarbeid med fagbevegelsen, enn med Erna Solberg. Men det blir en stor jobb. Vi skal ikke glemme at forskjellene i Norge økte også sist de rødgrønne styrte. Derfor trengs et sterkt Rødt for å trekke samfunnet i riktig retning. Særlig når det ligger an til et godt valg for Senterpartiet, som ønsker samarbeid med Høyre i viktige saker. Vi ønsker en samarbeidsavtale som binder en ny regjering til venstresida.

Forslag mot Forskjells-Norge

Rødt jobber for:

  • Økt skatt for de rike, særlig for store formuer, selskapsoverskudd og utbytte
  • Gratis tannhelse
  • Å forby bemanningsbransjen og rydde opp i løsarbeid og midlertidige kontrakter
  • Økt dagpengenivå og feriepenger for de arbeidsledige
  • Profittfri velferd
  • At EØS skal erstattes med en handelsavtale
  • Lavere lønn for politikere og direktører i statlige selskaper