Rødt-bloggen

Vil Vedum slutte å vingle?

Senterpartiet har selv åpnet for å kjøre slalåm i Stortinget og gi makt til høyresida i noen av de viktigste sakene.

VINGLEPETTER: Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Stortinget.

Jeg frykter at dette vil skje i spørsmålet om profitt. Nå trenger vi en avklaring - vil Senterpartiet være med på å sikre at pengene går til barna, eller vil de fortsette å la offentlige midler og foreldrebetaling gå til privat berikelse?

Uavhengig av farge på regjering de siste 20 årene har kommersielle aktører tatt ut profitt i store summer fra offentlig finansiert velferd, og barnehage har vist seg å være «big business».

At kommersielle aktører tar ut profitt fra fellesskapets midler er stikk i strid med folkemeningen.

Et tydelig flertall i befolkningen, og spesielt de rødgrønne velgerne, er tydelige på at de ikke vil ha profitt i velferden.

Men Senterpartiet er ikke på linje med folket – de har vinglet fram og tilbake i hele stortingsperioden.

Barnehageutvalget leverte rett før sommeren et forslag til ny finansieringsmodell for private barnehager, for i større grad sikre at pengene kommer barna til gode.

Valgkampens pinligste dansesteg

Rødt har vært den fremste pådriveren for å følge opp utvalget sine anbefalinger, og vi stilte derfor forslag i Stortinget blant annet om å gi kommunene myndighet til å tilpasse barnehagekapasiteten lokalt.

Sp stemte for forslagene, men bare en uke etter hadde de ombestemt seg og ville ikke love at kommunene skal få selvråderett over barnehagene.

Vinglingen kommer enda tydeligere fram nå rett før valget. I statsministerduellen på VGTV slet Vedum veldig med å svare JA/NEI på profittfri velferd og forsøkte å vri seg unna spørsmålet med valgkampens pinligste dansesteg.

På Arendalsuka sa Sp at de vil ha et «barnehageforlik 2.0» med høyresida. Men er begrepet «Barnehageforlik 2.0» egentlig noe Senterpartiet har kommet på selv?

Begge munnvikene

Private Barnehagers Landsforbund (PBL), hvor eierinteressene i de kommersielle konsernene er organisert, tok også initiativ til et slikt forlik tidligere i år.

Her virker det som om Sp er helt på linje med de kommersielle aktørene i barnehagesektoren.

Sp har profilert seg på å være tydelige motstandere av regjeringa, men i denne saken snakker de ut av begge munnvikene.

Vil Senterpartiet fortsatt tillate at offentlige tilskudd forsvinner ut av velferden eller vil de være med på å ta et kraftfullt oppgjør med velferdsprofitørene?

Programmet til Sp er tydeligere på hva de mener om profitt i velferden enn hva som kommer til uttrykk i politisk handling.

Jeg tror mange vil sette pris på et klart svar fra Vedum. For Senterpartiet ville heller ikke ta stilling til spørsmål om profittfri velferd før etter valget i 2017.

Heldigvis vil et sterkt Rødt kunne presse fram en ny kurs.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

Oppkjøpsfond

Det kan vi ikke tillate at de gjør denne gangen også. Dette er for viktig et spørsmål til at Ap og Sp kan få snakke i store ord om å få ned forskjellene og hindre privatiseringer og utenlandsk eierskap, hvis de samtidig vil tillate at velferdsprofitører som beriker seg på offentlig finansierte velferdstjenester og selger ut norske barnehager til oppkjøpsfond på andre siden av kloden.

Heldigvis vil et sterkt Rødt kunne presse fram en ny kurs.

Rødt har lagt frem en konkret plan for profittfri velferd, som viser at det er fullt mulig å få de kommersielle aktørene bort fra velferdstjenestene våre i løpet av neste stortingsperiode.

Vi må stenge dørene for kommersielt motivert eierskap i fellesfinansierte barnehager.

Kun på denne måten kan vi sikre at offentlige midler og foreldrebetaling faktisk går til det er ment for - å gi barna et godt barnehagetilbud.

Spørsmålet er om Senterpartiet vil være med på dette og sette handling bak ord, eller om de vil fortsette å gå høyresida og velferdsprofitørene sitt ærend?

Publisert hos TV2 mandag 6. september 2021