Rødt-bloggen

Vi trenger et profittforbud i barnehagesektoren

Utkastet til ny barnehagelov bærer preg av en «vi skal kanskje, kanskje ikke fase ut kommersielle fra velferden»-holdning.

Foto: Magne Hagesæter

Onsdag 1. november la regjeringa fram forslag til nytt regelverk for private barnehager. Det er godt å se at de tar på alvor den situasjonen vi har fått i barnehagesektoren, der store kommersielle kjeder tjener seg rike på vår felles velferd. Jeg frykter likevel at det regjeringa legger frem her, ikke er nok.

Å foreslå reguleringer for at kommersielle aktører ikke skal oppføre seg som et kommersielt selskap, er som å sette reven i hønsegården og be den om ikke å spise høner. Det regjeringa burde gjort er å sikre et skikkelig profittforbud i barnehagesektoren. Det kan virke som om den nye kunnskapsministeren har latt seg inspirere av tidligere partiformann Reiulf Steen slik han blir portrettert i NRK-serien Makta. Forslaget bærer preg av en «vi skal kanskje, kanskje ikke fase ut kommersielle fra velferden»-holdning.

STORTINGSREPRESENTANT: Hege Bae Nyholt er leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Foto: Ihne Pedersen.

Å gi kommunene mer makt over barnehagetilbudet er etterlengtet. Men regjeringa bør også gi kommunene mulighet til å skille mellom ideelle og kommersielle private. Da trengs det en definisjon for de ideelle barnehagene. Det mangler i dette forslaget.

Istedenfor å sørge for nasjonale lover som sikrer at det ikke kan tas ut profitt fra barnagene, legges ansvaret over på kommunene. Det blir i stor grad valgfritt om man vil stramme til eller ikke. Hvilke partier som styrer kommunen og hvordan det står til med kommunens økonomi vil avgjøre hvilke grep som blir tatt. Nå bor halvparten av alle nordmenn i høyrestyrte kommuner, og kommuneøkonomien er under sterkt press.

Rødt er opptatt av at penger som er satt av til velferd, går til velferd. Det svarer ikke dette lovforslaget på. Regjeringen må benytte det historiske venstreside-flertallet og oppbackingen de har fra fagbevegelsen til å fase de kommersielle aktørene ut fra barnehagesektoren en gang for alle.